päis
Täppisotsing
 

Saurus CMS out-of-the-box experience

Dokumendiregister

Dokumendiregistri kasutajajuhend

Sisene dokumendiregistrisse, milles on dokumendid alates 01.05.2016

Maa-ameti dokumendiregistrist leiate andmeid ameti dokumentide ja kirjavahetuse kohta. Dokumendid on paigutatud sarjadesse ameti funktsioonide põhiselt ja grupeeritud teemade järgi. Klõpsates funktsioonil avaneb nimekiri dokumentide sarjadest või dokumentidest. Dokumendid on sorteeritud kuupäeva järgi kahanevalt – uuemad dokumendid on kõige ees. Dokumendi andmetel klõpsates avatakse dokument, kus on andmed dokumendi liigi, allkirjastaja, koostaja/vastutaja nime ja ametinimetuse kohta.

Dokumentide loetelu

Otsingut saab teostada dokumendi liigi, registreerimise kuupäevade vahemiku, dokumendi pealkirja või saatja(kellelt)/saaja (kellele) väljade järgi. Dokumentidel, millel ei ole juurdepääsupiiranguid avanevad juuresolevad failid. Füüsilistelt isikutelt tulnud kirjade puhul ei kuvata isikute eraelu puutumatuse kaitseks isiku nime.

 

Maa-ameti peadirektori üld- ja personalikäskkirjadele kui mitteelektroonilistele juurdepääsupiiranguta dokumentidele juurdepääsu saamiseks tuleb esitada teabenõue. Teabenõue tuleb esitada juurdepääsu saamiseks ka juurdepääsupiiranguga dokumentidele, milles võib esineda isikuandmeid. Maa-amet teabevaldajana vaatab piirangu rakendamise või aegumise konkreetse dokumendi kohta üle teabenõude saamisel.

Teemad

Teema dokumendid

Teema all leidub 1 dokumenti.

Lehekülg / 1

Registreerimise nr: 3885
Registreerimise kuupäev: 16.03.2015
Liik: Kiri
Pealkiri: Katastrimõõdistamise kontrollimise nõue
Suund: väljaminev

Lehekülg / 1