You are here

Uuenenud on Erametsakeskuse kaardirakendus

Maa-ameti geoportaali Erametsakeskuse kaardirakenduses » on uuendatud Natura aladele jäävate eraomandis olevate Natura metsa toetusõiguslike metsaalade kontuure.

Kaardirakenduse kaudu saavad erametsaomanikud kontrollida Natura 2000 erametsamaa toetuse taotluste esitamiseks vajalikke andmeid ning koostada taotluse juurde kuuluvat kaardi väljavõtet.

Lisaks toetusõiguslikele aladele on kaardirakenduses näha ka Natura 2000 alade piirid, nende kaitserežiim, PRIA põllumassiivide piirid ning poollooduslike koosluste piirid.

Andmekihi koostamine ja selle kaardirakenduse kaudu kättesaadavaks tegemine on osa Maa-ameti ja Erametsakeskuse vahelisest koostööst. Tänavune analüüs on järjekorras juba kümnes, esimene kiht koostati 2007. aastal.

Vt Otselink kaardirakendusesse ».

2016. aasta toetuse taotlusvoor erametsaomanikele on avatud 4.-22. aprillini. Toetuse eesmärk on kompenseerida erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 erametsamaal. Täpsem info ja kontaktandmed toetuse taotlemise kohta Erametsakeskuse kodulehel ».


Fragment Erametsakeskuse kaardirakendusest, millelt näeb sihtkaitse- ja piiranguvööndi ning põllumaa piire.

Lisainfo kaardirakenduse kohta:
Sulev Õitspuu, Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja, sulev.oitspuu@maaamet.ee
Agnes Jürgens, Maa-ameti avalike suhete nõunik, agnes.jurgens@maaamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

11.03.2020

Land Board recognised as the best open data provider in 2019

On the 7th of March, Open Data Day was celebrated all over the world for the tenth time. It is an opportunity to show the benefits of open data and encourage the adoption of open data policies in government, business and civil society. 

28.05.2019

Space data centre, ESTHub, opens in Estonia

A new satellite data centre, called ESTHub, which will help technology companies to retrieve and process remote sensing data from space faster, was inaugurated in Tallinn. ESTHub was developed and is operated by the Estonian Land Board.