You are here

Maa-ameti eelinfo 9. nädalaks

Teisipäeval, 1. märtsil korraldab Maa-amet seminari, mis tutvustab nii ruumiandmete kui ka ruumiandmeteenuste uuendamise projekti tulemusi.

Projekti "INSPIRE direktiivi elluviimine" üks eesmärke oli uuendada suurel osal Eesti territooriumist maakatte andmeid ning viia need vastavusse Euroopa Liidu ruumiandmete direktiivi nõuetega. Loodi ka direktiivi nõuetele vastavad võrguteenused. Ruumiandmed tehti otsimis-, vaatamis- ja osaliselt ka (avaandmed) allalaadimisteenuste kaudu kättesaadavaks.

Seminar toimub Tallinnas Maa-ameti peamajas (Mustamäe tee 51) ja projekti tegevusi tutvustavad OÜ ALPHAGIS, AS Kaardikeskus ning Maa-amet. Sõna saavad ka ruumiandmeteenuste kasutajad.

Projekt sai teoks tänu Euroopa Majanduspiirkonna toetustele, projekti elluviija oli Maa-amet ja operaator Keskkonnaministeerium. Oskusteabega toetas Norra Kaardistusorganisatsioon Statens Kartverk.

Lisainfo: Maili Hirlak
Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist, 6650 610, Maili.Hirlak@maaamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

11.03.2020

Land Board recognised as the best open data provider in 2019

On the 7th of March, Open Data Day was celebrated all over the world for the tenth time. It is an opportunity to show the benefits of open data and encourage the adoption of open data policies in government, business and civil society. 

28.05.2019

Space data centre, ESTHub, opens in Estonia

A new satellite data centre, called ESTHub, which will help technology companies to retrieve and process remote sensing data from space faster, was inaugurated in Tallinn. ESTHub was developed and is operated by the Estonian Land Board.