You are here

Maa-amet tutvustab seminaril ruumiandmete uuendamise projekti tulemusi

Maa-amet korraldab teisipäeval, 1. märtsil algusega kell 10 Tallinnas (Mustamäe tee 51) ameti suures saalis seminari », mis tutvustab ruumiandmete ja INSPIRE ruumiandmeteenuste uuendamise projekti » tulemusi.

Projekti üks eesmärke oli uuendada suurel osal Eesti territooriumist maakatte ehk kõlvikute andmestikku ning töödelda neid andmeid nii, et need on vastavuses Euroopa Liidu INSPIRE direktiivi » nõuetega ja haakuvad üle-euroopalise ruumiandmete infrastruktuuriga. See omakorda võimaldab ruumiandmeid jagada erinevate kasutajate ja rakenduste vahel ning täita rahvusvahelisi kohustusi.

Projekti käigus uuendati maakatte andmeid Hiiu, Saare, Viru ja Viljandi piirkonnas ehk kokku 19 protsendil Eesti territooriumist.


Alad, mille maakatte andmeid projekti käigus uuendati.

Kaasajastatud kõlvikute ruumiandmed on nüüd Eesti geoportaalis » vaatamiseks kättesaadavad.

Projekti käigus viidi INSPIRE direktiiviga vastavusse ka paljude teiste INSPIRE teemavaldkondade ruumiandmed. Loodi direktiivi nõuetele vastavad võrguteenused. Ruumiandmed tehti vaatamis- ja osaliselt ka (avaandmed) allalaadimisteenuste kaudu kättesaadavaks. Näiteks saab kaardirakenduse kaudu tasuta vaadata ja allalaadimisteenuse kaudu tasuta alla laadida aadressi- ja kohanimeandmeid, andmeid maapõue, haldusüksuste jne kohta.

Tänu projektile on suurem osa Keskkonnaministeeriumi haldusalas olevaist ja INSPIRE direktiivi alla kuuluvaist ruumiandmetest nüüd direktiivi nõuetele vastavalt kättesaadavad.


Ülevaade Eesti geoportaali kaudu kättesaadavatest ruumiandmeteenustest.

Projekt "INSPIRE direktiivi elluviimine" sai teoks tänu Euroopa Majanduspiirkonna » toetustele. Projekti teostamise eest vastutas Maa-amet, operaator oli Keskkonnaministeerium ». Oskusteabega toetas Norra Kaardistusorganisatsioon Statens Kartverk ».

Seminaril tutvustavad projekti käigus tehtut tööde teostajad OÜ ALPHAGIS ja AS Kaardikeskus ning tööde tellija Maa-amet. Sõna saavad INSPIRE ruumiandmeteenuste ning maakatte andmete kasutajad. Seminar annab andmehaldajatele ka põgusa ülevaate 2016. a INSPIRE aruandluse muudatustest.

Seminaril osalemine on tasuta, vajalik eelnev registreerumine. Registreeruda saab kuni 26. veebruarini.

Vaata ka: http://inspire.ec.europa.eu/ »

Lisainfo:
Maili Hirlak, Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist
6650 610, Maili.Hirlak@maaamet.ee
Agnes Jürgens, Maa-ameti avalike suhete nõunik
514 8627, Agnes.Jurgens@maaamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

11.03.2020

Land Board recognised as the best open data provider in 2019

On the 7th of March, Open Data Day was celebrated all over the world for the tenth time. It is an opportunity to show the benefits of open data and encourage the adoption of open data policies in government, business and civil society. 

28.05.2019

Space data centre, ESTHub, opens in Estonia

A new satellite data centre, called ESTHub, which will help technology companies to retrieve and process remote sensing data from space faster, was inaugurated in Tallinn. ESTHub was developed and is operated by the Estonian Land Board.