You are here

Maa-ameti kaardirakendus pälvis parima online-kaardi tiitli

Maa-ametis valminud vooluveekogude nimede korrastamiseks mõeldud veebikaardi rakendus tunnistati hiljuti Tallinnas toimunud geoinfo konverentsil "GIS-geograafia kaudu" parimaks 2013. aasta online-kaardiks.

2014 parim ArcGIS online kaart

Tegemist on kaardikihiga, kuhu kanti üle 1000 Eesti vooluveekogu koos ruumikuju ja kohanimega. Rakendus valmis koostöös kohanimenõukoguga ja selle eesmärk oli võimaldada eeskätt kohalikel omavalitsustel, kuid ka kõigil teistel huvilistel üle vaadata ekspertide pakutud nimed enne kohanimenõukogus kinnitamist.

KNN rakendus

Kaardirakendus oli online töökeskkonanna avatud alates möödunud aasta detsembrist kuni selle aasta märtsini, seda kasutati peamiselt jõgede nimede kontrollimiseks ning ruumikuju täpsustamiseks. Kasutajateks olid pea kõik omavalitsused ja mitmed maaomanikud. Kokku tehti ettepanekuid 264 vooluveekogu nime muutmiseks ja kõik need on esitatud kohanimenõukogule.

Veebikaardi (järelvaadata saab aadressil http://maaamet.maps.arcgis.com/apps/StorytellingTextLegend/index.html?appid=dfbee18b652c4957a0af85c5d136359a) koostasid Maa-ameti peaspetsialistid Sulev Õitspuu ja Raivo Alla. Nad kasutasid maailmas enimlevinud geoinfo tarkvara ESRI lahendusi, võttes aluskaardiks Maa-ameti ortofoto ja tuginedes keskkonnaregistri andmetele. Tegu oli lühiajaliseks kasutuseks mõeldud lihtsa veebikaardiga, mis samas võimaldas korraga kontrollida nii vooluveekogu asukohta kui ka nime ning näitas muudatusettepanekuid.

Maa-amet on kartograafia ja geoinfosüsteemide valdkonnas ka varem pälvinud nii kodumaist kui ka rahvusvahelist tunnustust. Mullu võitis ametis valminud Eesti põhikaardi trükikaart rahvusvahelisel konverentsil esikoha parima kaardikujunduse eest. 2010. aastal sai amet üleilmse tunnustuse väga heade tulemuste eest oma geograafilise infosüsteemi arendamisel ja kasutamisel. 2012. aastal tunnistati aga Maa-ameti eestvõttel valminud ja hallatav Eesti geoportaal Eesti parimaks geoinfo teoks.

Lisainfo:
Mall Kivisalu
Maa-ameti aadressiandmete osakonna juhataja, Mall.Kivisalu@maaamet.ee
Sulev Õitspuu
Maa-ameti geoinformaatika osakonna peaspetsialist, Sulev.Oitspuu@maaamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

11.03.2020

Land Board recognised as the best open data provider in 2019

On the 7th of March, Open Data Day was celebrated all over the world for the tenth time. It is an opportunity to show the benefits of open data and encourage the adoption of open data policies in government, business and civil society. 

28.05.2019

Space data centre, ESTHub, opens in Estonia

A new satellite data centre, called ESTHub, which will help technology companies to retrieve and process remote sensing data from space faster, was inaugurated in Tallinn. ESTHub was developed and is operated by the Estonian Land Board.