You are here

Täienes ajalooliste kaartide valik

Maa-ameti geoportaali ning WMS teenusesse on lisandunud järgmised kaardikihid:

Mustvalgena rasteriseeritud Eesti mullakaart 1:10 000 (asukoht: /alus? WMS või Maainfo kaardirakendus)


Nõukogude Liidu C-63 seeria 1:25 000 topograafiline kaart (asukoht: /ajaloolised? WMS või Ajalooliste kaartide rakendus)


Eesti Baaskaardi 1:50 000 skaneeritud trükikaart (asukoht: /ajaloolised? WMS või Ajalooliste kaartide rakendus)


Kasutajate soovil muutsime paindlikumaks ka avaliku WMS teenuse kaudu kasutatavate Nõukogude Liidu topograafiliste kaartide suurendusvahemikke, võimaldades iga kihti poole võrra rohkem üles suurendada (näiteks 1:25 000 kaarti näidatakse vahemikus 1:25 000-1:5000, varem 1:25 000-1:10 000), samuti muutsime kihtide nimetused detailsemaks.

Igal aastal täieneb valik ka ajalooliste ortofotode osas - allpool illustreeriv pilt erinevatel aastatel Tallinna kohal tehtud lendudest (asukoht: /ajaloolised? WMS või Ajalooliste kaartide rakendus)


Kõiki ajaloolisi kaarte on võimalik kaardirakenduses ja WMS teenuses vaadata ilma- või koos ajakohase informatsiooniga (katastripiirid, hooned, teedevõrk, vetevõrk, kohanimed).

Veel uudiseid samal teemal

11.03.2020

Land Board recognised as the best open data provider in 2019

On the 7th of March, Open Data Day was celebrated all over the world for the tenth time. It is an opportunity to show the benefits of open data and encourage the adoption of open data policies in government, business and civil society. 

28.05.2019

Space data centre, ESTHub, opens in Estonia

A new satellite data centre, called ESTHub, which will help technology companies to retrieve and process remote sensing data from space faster, was inaugurated in Tallinn. ESTHub was developed and is operated by the Estonian Land Board.