You are here

Projekti lõpuseminar

KUTSE

Maa-amet korraldab teisipäeval, 1. märtsil kell 10.00-14.00 Tallinnas (Mustamäe tee 51) ameti suures saalis seminari, mis tutvustab Euroopa Liidu INSPIRE direktiivi ruumiandmete uuendamise projekti "INSPIRE direktiivi elluviimine" » tulemusi.

Projekt hõlmas:

1. INSPIRE direktiivi » nõuetele vastavate teenuste loomist I, II ja III lisa andmevaldkondade jaoks. Maa-ameti vastutusalas olevate andmevaldkondade andmete kättesaadavaks tegemist teenuste kaudu;

2. Eesti maakatte ruumiandmete uuendamist.

Projekt sai teoks tänu Euroopa Majanduspiirkonna » toetustele. Projekti viis ellu Maa-amet », programmi operaator oli Keskkonnaministeerium ». Oskusteabega toetas Norra Kaardistusorganisatsioon Statens Kartverk ».

Seminari avasõnad Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti juhtkonna esindajatelt.

Seminaril tutvustavad projekti käigus tehtud töid teostajad OÜ ALPHAGIS ja AS Kaardikeskus ning tööde tellija Maa-amet. Sõna saavad INSPIRE ruumiandmeteenuste ja maakatte andmete kasutajad. Seminar annab andmehaldajatele põgusa ülevaate 2016. aasta INSPIRE aruandluse muudatustest.

Registreeruda saab kuni 26. veebruarini, kohtade arv piiratud!

Tutvu ka ürituse ajakavaga » (PDF).

Olete oodatud, osalemine on tasuta.

 

Ettekanded

Lisainfo:
Maili Hirlak, Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist
6650 610, Maili.Hirlak@maaamet.eeViimati muudetud: 23.08.2018