Sa oled siin

Juhtkond

Tambet Tiits

Peadirektor

Tambet Tiits juhib asutust ja korraldab asutuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist.

Elulookirjeldus »

 Telefon 665 0601
tambet.tiits@maaamet.ee

 

Urmas Männama

Peadirektori asetäitja katastri valdkonnas

Urmas Männama pädevuses on katastriteenuste ja -andmetega seotud tegevuste korraldamine ja elluviimine.

 Telefon 665 0746
urmas.mannama@maaamet.ee

 

Anne Toom

Peadirektori asetäitja kinnisvara valdkonnas

Anne Toomi pädevuses on maareformi läbiviimise, maa riigi omandisse jätmise, ruumilise planeerimise, hoonestamata riigimaade haldamise, looduskaitseliste piirangutega maade riigile omandamise, Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevate riigimaade üle arvestuse pidamise ning maa hindamisega seotud tegevuste ja maa hindamise tegevuslitsentside andmise korraldamine ja elluviimine.

 Telefon 675 0830
anne.toom@maaamet.ee

 

Artu Ellmann

Peadirektori asetäitja geomaatika valdkonnas

Artu Ellmanni pädevuses on Maa-ameti geoinformaatikaalase tegevuse korraldamine ja Eesti ruumiandmete infrastruktuuri haldamine, topograafiliste nähtuste andmete hõivamine, geoloogia-, geodeesia-, kartograafia- ja fotogramm-meetriaalase tegevuse korraldamine ja satelliitkaugseirel põhinevate riiklike teenuste arendamine ning loodusressursside kasutamise jälgimiseks aeropildistamiste korraldamine.

 Telefon 665 0602
artu.ellmann@maaamet.ee

 


Viimati muudetud: 09.03.2017