Litsentseeritud maa hindajad

Vastavalt maa hindamise seaduse » § 4 lõikele 1 maa hindajaks (edaspidi hindaja) on isik, kellele on Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras välja antud vastav tegevuslitsents. Korralisel hindamisel võib hindajaks olla ka avaliku teenistuse ametnik, kelle teenistuskohustuste hulka kuulub maa hindamine.

Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmine toimub maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korra » alusel.

Maa hindamise tegevuslitsentsid

 
 1. Eva-Mari Luts 29.05.2012 - 29.05.2017
 2. Kerli Koha 29.05.2012 - 29.05.2017
 3. Aleksander Sibul 29.05.2012 - 29.05.2017
 4. Andres Sutt 29.05.2012 - 29.05.2017
 5. Kaisa Hiire 21.11.2012 - 21.11.2017
 6. Herkki Suurman 21.11.2012 - 21.11.2017
 7. Ott Kraut 21.11.2012 - 21.11.2017
 8. Aivar Tomson 21.11.2012 - 21.11.2017
 9. Härmo Haljaste 23.05.2013 - 23.05.2018
 10. Riho Lubi 23.05.2013 - 23.05.2018
 11. Ingrid Rebane 23.05.2013 - 23.05.2018
 12. Andres Teder 19.11.2013 - 19.11.2018
 13. Lauri Prei 19.11.2013 - 19.11.2018
 14. Raigo Petter 21.05.2014 - 21.05.2019
 15. Kristjan Gross 21.05.2014 - 21.05.2019
 16. Natalja Rüütel 21.05.2014 - 21.05.2019
 17. Tõnu Kuhi 14.11.2014 - 14.11.2019
 18. Aivar Kõiv 26.05.2015 - 26.05.2020
 19. Rudolf Halapuu 26.05.2015 - 26.05.2020
 20. Karin Lapp 26.05.2015 - 26.05.2020
 21. Monica Meldo 26.05.2015 - 26.05.2020
 22. Timo Tammaru 26.05.2015 - 26.05.2020
 23. Rain Pints 17.11.2015 - 17.11.2020
 24. Eduard Elbrecht 17.11.2015 - 17.11.2020
 25. Inga Vatter 17.11.2015 - 17.11.2020
 26. Mari Lember 17.11.2015 - 17.11.2020
 27. Virgo Laansoo 17.11.2015 - 17.11.2020
 28. Kadri Kärson 24.05.2016 - 24.05.2021
 29. Jana Kiik 24.05.2016 - 24.05.2021


Viimati muudetud: 03.03.2017