Litsentseeritud maa hindajad

Vastavalt maa hindamise seaduse » § 4 lõikele 1 maa hindajaks (edaspidi hindaja) on isik, kellele on Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras välja antud vastav tegevuslitsents. Korralisel hindamisel võib hindajaks olla ka avaliku teenistuse ametnik, kelle teenistuskohustuste hulka kuulub maa hindamine.

Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmine toimub maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korra » alusel.

Maa hindamise tegevuslitsentsid

 
 1. Eva-Mari Luts 29.05.2012 - 29.05.2017
 2. Kerli Koha 29.05.2012 - 29.05.2017
 3. Aleksander Sibul 29.05.2012 - 29.05.2017
 4. Kaisa Hiire 21.11.2012 - 21.11.2017
 5. Herkki Suurman 21.11.2012 - 21.11.2017
 6. Ott Kraut 21.11.2012 - 21.11.2017
 7. Aivar Tomson 21.11.2012 - 21.11.2017
 8. Härmo Haljaste 23.05.2013 - 23.05.2018
 9. Riho Lubi 23.05.2013 - 23.05.2018
 10. Ingrid Rebane 23.05.2013 - 23.05.2018
 11. Andres Teder 19.11.2013 - 19.11.2018
 12. Lauri Prei 19.11.2013 - 19.11.2018
 13. Raigo Petter 21.05.2014 - 21.05.2019
 14. Kristjan Gross 21.05.2014 - 21.05.2019
 15. Natalja Rüütel 21.05.2014 - 21.05.2019
 16. Tõnu Kuhi 14.11.2014 - 14.11.2019
 17. Aivar Kõiv 26.05.2015 - 26.05.2020
 18. Rudolf Halapuu 26.05.2015 - 26.05.2020
 19. Karin Lapp 26.05.2015 - 26.05.2020
 20. Monica Meldo 26.05.2015 - 26.05.2020
 21. Timo Tammaru 26.05.2015 - 26.05.2020
 22. Rain Pints 17.11.2015 - 17.11.2020
 23. Eduard Elbrecht 17.11.2015 - 17.11.2020
 24. Inga Vatter 17.11.2015 - 17.11.2020
 25. Mari Lember 17.11.2015 - 17.11.2020
 26. Virgo Laansoo 17.11.2015 - 17.11.2020
 27. Kadri Kärson 24.05.2016 - 24.05.2021
 28. Jana Kiik 24.05.2016 - 24.05.2021
 29. Meelis Tammre 24.11.2016 - 24.11.2021


Viimati muudetud: 03.05.2017