Ajalugu

Maa-amet moodustati 16. jaanuaril 1990. aastal Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Maakorralduse Valitsuse baasil.

Tollase nimetusega Eesti Vabariigi Riiklik Maa-amet alustas tööd põllumajandusministri valitsemisalas.

Maa-amet 25 » (602.3 KB, PDF)

16. juulil 1993 viidi amet Vabariigi Valitsuse määrusega üle Keskkonnaministeeriumi valitsemisalasse.

Maa-amet moodustati eesmärgiga tagada maakasutuse korraldus ja ratsionaalsem kasutamine; korraldada geodeetilisi ja kartograafilisi töid; juurutada ühtne maakatastri pidamine; korraldada maa hindamine ja kontrollida maamaksu kehtestamist; anda välja maakorralduse ja maamõõtmise töölube; lahendada maavaidlusi jne.

Algusaastate üheks keerulisemaks ülesandeks kujunes maareformi käivitamine.

Maa-ameti esimeseks peadirektoriks määras valitsus põllumajandusministri asetäitja, agronoomi Ago Soasepa. Ameti asetäitjana alustas endise maakorralduse valitsuse juhataja, maakorraldusinsener Raivo Vallner, kes juunist 1991 jätkas peadirektorina. 1995. aastal määras keskkonnaminister Maa-ameti peadirektoriks juristi Kalev Kanguri. 2015. aasta 23. veebruarist juhib Maa-ametit peadirektorina Tambet Tiits.Viimati muudetud: 06.02.2018