Sa oled siin

2018 II poolaastal korteriomandite mediaanhind taas kõrgeimal tasemel, hinnakasv aeglustus

2018 II poolaasta seisuga jõudis korteriomandite mediaanhind järjekordselt kõrgemale tasemele kui eelnevatel perioodidel – 1 370 €/m². Samas on näha, et mediaanhinna kasv on aeglustunud.

Korteriomandite 2018 II poolaasta turuülevaade uurib detailsemalt korteriomandite turgu Eestis. Vaadeldud on ostu-müügi tehingustatistikat 2018 II poolaastal ning dünaamikat viie aasta lõikes. Turuülevaate aluseks olevad andmed pärinevad Maa-ameti tehingute andmebaasist, mis on maaregistri osa ja tugineb maa hindamise seadusele ja maakatastriseadusele. Tehingute andmeid esitavad notarid, kes on kohustatud kümne päeva jooksul pärast kinnisasja või selle mõttelise osa võõrandamise tehingu tõestamist esitama katastripidajale tehingu õiendi. Võrreldes päringukeskkonnaga on ülevaate koostamisel analüüsitud tehinguid põhjalikumalt, mistõttu võivad esineda erinevused päringukeskkonnas esitatud andmetega.

Ülevaade koosneb kahest osast: tehingute üldiste näitajate ja korteriomandite mediaanhinna analüüsist. Üldiste näitajate analüüsi on kaasatud kõik eluruumidena müüdud korteriomandid. Ülevaate teises osas, hinnaanalüüsis, on välja jäetud mitte-vabaturutehingud. Mediaanhinda analüüsitakse korteriomandi asukoha põhiselt, millele on lisatud esmamüügifaktor. Lisaks on vaadeldud korteriomandite taskukohasust erinevates piirkondades. Järelduste tegemisel on kasutatud ka Statistikaameti andmeid.

Analüüsi tulemused

2018 II poolaasta seisuga jõudis korteriomandite mediaanhind järjekordselt kõrgemale tasemele kui eelnevatel perioodidel – 1 370 €/m². Samas on näha, et mediaanhinna kasv on aeglustunud, mida indikeerib samuti koguväärtuse vähenemine võrdluses 2018 I poolaastaga. Lisaks võib mediaanhinna kasvu aeglustumise põhjuseks tuua esmamüükide osakaalu vähenemise. Aastatagusest ajast püsib ruutmeetri mediaanhind 5,3% kõrgemal ning eelmisest poolaastast kõigest 0,3% kõrgemal.  
 
83% korteriturust asub Harju, Tartu, Ida-Viru ja Pärnu maakonnas ning 54% kolmes maakonnakeskuses – Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Tallinnas oli korteriomandite mediaanhind 2018 II poolaastal ligi 1 800 €/m2, mis on samuti läbi ajaloo kõrgeim tase, seejuures kasv oli aastases võrdluses 4,2%. Kusjuures Tallinnas tõusis ruutmeetri mediaanhind kõikides linnaosades. Harju maakonnas oli 2018 II poolaasta korterite mediaanhind 1 714 €/m2, aastane kasv sealjuures 3,5%.  
 
Tartu maakonnas oli 2018 II poolaastal mediaanhind 1 353 €/m², mis on 7,6% kõrgem kui eelmise aasta samal perioodil. Seejuures maakonnakeskuse Tartu linna mediaanhinnaks kujunes 2018 II poolaastal 1 437 €/m², mis on 8,5% kõrgem kui aasta tagasi ning ühtlasi ka maakonna kõrgeim hinnatase. 
 
Pärnu maakonnas näitas 2018 II poolaasta tehinguaktiivsuse vähenemist ning korteriomandite mediaanhinnaks kujunes 954 €/m², mis on 5,1% madalam kui aasta tagasi. Maakonnasiseselt oli kõrgeima mediaanhinnaga keskus Pärnu linn, kus oli mediaaniks 1 156 €/m2 ning mis püsib aastatagusest ajast 1,5% võrra kõrgemal.  
 
Ida-Viru maakonnas kasvas tehinguaktiivsus nii aastases kui eelmise poolaastaga võrdluses, kuid vaatamata aktiivsuse kasvule on mediaanhinna ruutmeeter langenud 188 euroni, s.o 6,3% madalam kui aasta tagasi. Maakonnasiseselt on kõrgeim hinnatase Narva-Jõesuu linna omavalitsuses, kus oli mediaanhind 418 €/m².

Loe lähemalt:
Korteriomandite 2018 II poolaasta turuülevaade » (PDF)

 

Lisainfo:
Johannes Nõupuu, Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna peaspetsialist,Johannes.Noupuu@maaamet.ee
Karmen Kaukver, avalike suhete nõunik, Karmen.Kaukver@maaamet.ee, 5694 5407

Veel uudiseid samal teemal

22.06.2020

Mais oli kinnisvaraturu aktiivsus madalam kui aasta eest

Maa-ameti andmetel toimus 2020. aasta mais kinnisvaraturul ligi 3500 ostu-müügitehingut, mida oli ligi 30 protsenti vähem kui aasta tagasi mais. Kuigi tänavu kevadel oli tehinguid tavapärasest vähem, on nende koguarv pärast aprillikuist langust hakanud vaikselt kosuma. Aprilliga võrreldes tehti mais 23 protsenti rohkem tehinguid.

26.05.2020

I kvartalis maksis haritava maa hektar 3500 eurot

Maa-ameti andmetel tehti 2020. aasta I kvartalis haritava maaga 271 ostu-müügitehingut, mida oli 5% enam kui aasta varem samal ajal. Tehingute koguväärtus oli 8,4 miljonit eurot ning käive vähenes eelmise aasta I kvartaliga võrreldes 0,8 miljoni euro võrra. Hektari mediaanhind oli kõrgem kui eelmise aasta alguses.