Sa oled siin

Kaardiandmete uuendused Maa-ameti kaardirakendustes ja WMS teenustes

Oleme käesoleval aastal Maa-ameti kaardirakendustes ja avalikus WMS teenuses täiustanud nii ruumiandmete sisu ja kujundust kui kasutajaliidese funktsionaalsust. Lühidalt kõigest järgemööda:

1) Alates veebruari keskpaigast on olnud kättesaadavad kõik 2013. aastal lennatud alade ortofotod. Lennualast ja foto resolutsioonist (GSD) annab ülevaate allolev skeem.

2) Nädalajagu päevi on olnud nähtav ka Eesti põhikaardi 2014. aasta versioon, mille aluseks on Eesti topograafia andmekogu väljavõte kuupäevast 10.01.2014. Põhikaardile jõudnud topograafiliste andmete lausalistest uuendustest annab teemade kaupa ülevaate allolev kartogramm, samuti on tervikuna uuenenud mereranniku kaldajoon. Lisaks lausalisetele uuendustele, uuendatakse Eesti topograafia andmekogus igapäevaselt erinevaid ruumiobjekte, milliste aasta jooksul toimunud muudatused kajastuvad põhikaardi igal aastal terves ulatuses uuesti genereeritavas väljundis. Kontrollringi läbisid kõik kohanimed ning võrreldes aastataguse versiooniga on lisandunud u 2500 loodusnime. Eelmised põhikaardi versioonid on kättesaadavad ajalooliste kaartide alt.

3) Eraldi kihina on teenustesse lisandunud 2,5 m vahega samakõrgusjooned ja iseloomulikud kõrguspunktid ning Veeteede Ameti samasügavusjooned ja sügavuspunktid, mida saab kaardirakenduses "Kaardikihtide valik ja legend" alt sisse lülitatada nii hübriidkaardile kuvamiseks kui muude aluskaartide (Ortofoto, Kaart, Põhikaart, Reljeef) taustal kuvamiseks. Kõrgusandmed leiab ka "Fotokaart" nimelisest WMS-ist.

4) Püüdsime visuaalselt nauditavamaks teha "Kaart" komplekti kujundust väiksemates mõõtkavavahemikes, samuti lisasime uusi infokihte (tunnelid, viaduktid, sillad-purded ning loodusnimed vahemikus 15000-150000), uuendasime väiksemates mõõtkavavahemikes andmeid (näiteks kõlvikuid vahemikus 24000-120000). 

Eesti topograafia andmekogus igapäevaselt tehtavad muudatused muutuvad teenustes mõõtkavas 0-24000 nähtavaks automaatselt sõltuvalt kihist kas järgmisel päeval või järgmisel nädalal - nõnda on see toiminud juba mitu aastat.

Kõik nimetatud uuendused kajastuvad samavõrd ka Maa-ameti avalikus WMS teenuses.

5) Täiendasime X-GIS Metainfo nupu kaudu toimivat päringut selliselt, et lisaks juba tuttavale ortofotode loetelule, annab see loetelu ka kõigist kättesaadavaks tehtud ajaloolistest topograafilistest aluskaartidest, mida siis kasutaja saab ühe klikiga avada-vaadata.

6) Ajalooliste kaartide valik täienes järgmiste aluskaartidega:

Eesti topograafiline ülevaatekaart 1:200 000 (1935-1938), kattuvus üle-Eestiline.

Eesti topograafiline kaart 1:50 000 (1935-1939), varasem, sama sisuga kiht, on asendatud kvaliteetsemalt skaneerituga.

Eesti topograafiline kaart 1:25 000 (1923-1935).

Eesti kaart 1:50 000 (1997-2003), valminud AS Eesti Kaardikeskuses, Eesti Kaitseväe tellimusel, kattuvus üle-Eestiline.

 

7) Maainfo rakendusse ja Ajalooliste kaartide rakendusse on lisandunud kakskümmend viis erinevat kaardilehtede jaotuse kartogrammi-indekskaarti (sisselülitamine Kaardikihtide valik ja legend -> Kaardilehtede jaotus), mis visualiseerivad lehtede piirjooned ning näitavad lehe numbrit, nime ja trükiaastat. Ajalooliste kaartide rakendusse lisandusid ka kõigi ajalooliste kaartide kattuvuskartogrammid (Kaardikihtide valik ja legend -> Kartogrammid), mis annavad ülevaate sellest, kui suure ulatuse Eestimaast üks või teine ajalooline kaart katab.

8) Üks mugav ja informatiivne täiendus ajalooliste kaartide rakenduses on see, et kaardiakna ülaservas kuvatakse vaikimisi kasutaja poolt vaadatava kaardi nime ja trükiaastat (lähtudes kaardiakna keskkoha koordinaatidest).

9) Veebilehitseja aadressireal olev URL sisaldab nüüd kõiki vajalikke parameetreid, mis tagavad selle, et URL-i kopeerides > edasi saates > taaskasutades on võimalik avada täpselt sellise sisuga kaardiaken, nagu see kopeerimise hetkel ekraanil oli (ehk siis URL-i ei pea enam kopeerima koordinaatide paneelist, vaid seda saab teha harjumuspärasest kohast - veebilehitseja aadressirealt).

10) Kitsenduste ja kultuurimälestiste kaardirakenduste nähtavusala on suurendatud, et kaardil oleks võimalik näha ka Eesti merepiiri lähedal uppunud kaitsealuste laevavrakkide asukohti.

Veel uudiseid samal teemal

07.01.2021

Maa-amet loobus kaardirakenduste Flash kasutajaliidesest

Maa-amet on kõik Flash kasutajaliidest kasutavad avalikud kaardirakendused üle viinud X-GIS 2 kasutajaliidesele, sest eelmise aasta lõpus lõppes Adobe Flash tarkvara tugi. Viimastena viidi üle kohanimeregistri ja planeeringute kaardirakendused.

22.12.2020

Eesti linnade ja valdade kõrgemaid tipud said kaardile

Maa-amet kaardistas Eesti kohalike omavalitsuste territooriumi kõrgeimad tipud ning tähistas nad kaardirakenduses pühade puhul päkapikumütsidega.