Sa oled siin

Kokkuvõte üleeuroopalisest geodeetiliste põhivõrkude EUREF sümpoosionist

Foto: Maa-amet
  • Maa-amet võõrustas 22.-24. mail rahvusvahelist EUREFi* sümpoosioni, kuhu kogunes 115 geodeesia eriala eksperti 30 Euroopa riigist ja kaugemalt.
  • Sümpoosionil kiitis EUREFi juhatus heaks Eesti globaalse asukohamäärangusüsteemi GNSS püsijaamade võrgu lahenduse ja loeti vastavaks kõrgeimale (A-klass) täpsusstandardile.
  • Sümpoosionil toimusid EUREFi esimehe, juhatuse esimehe ja täitevsekretäri valimised järgnevaks 4 aastaks. EUREFi täitevsekretäri kohale osutus valituks Maa-ameti geodeesia osakonna juhataja Karin Kollo.
  • Nii ürituse korraldamise usaldamine Maa-ametile, Eesti GNSS püsijaamade võrgu lahenduse kinnitamine kõrgeima kategooriaga, kui ka Eesti esindaja valimine EUREFi juhtivatesse ridadesse on tunnustus Maa-ametile ning Eesti geodeesiale laiemalt.

Iga-aastaseid Euroopa geodeetiliste põhivõrkude EUREFi sümpoosione on korraldatud alates 1990. aastast. Eesti võõrustas kolm päeva kestnud sümpoosionit esmakordselt.

EUREFi sümpoosionil käsitletakse Euroopa koordinaat- ja kõrgussüsteemidega (ETRS89 ja EVRS) seotud teemasid, aga ka Euroopa GPS ja Galileo püsijaamade võrgu käigushoidmist ja kasutamist. Samuti arutatakse sümpoosionil koordinaat- ja kõrgussüsteemidega seotud teemasid, aga esitletakse ka uuemaid suundumisi rahvuslike geodeesia- ja kaardistusorganisatsioonide töös, nagu näiteks: GNSS (globaalse positsioneerimise) püsijaamade võrkude rajamine ja haldamine; kõrgussüsteemide kaasajastamine; geofüüsikaliste mudelite kasutuselevõtt geodeetiliste võrkude kaasajastamisel.

Seekordsel sümpoosionil tutvustati uusimaid arenguid geodeesia valdkonnas, sh GNSS püsijaamade kasutamisvõimalusi troposfääri uuringutel (näiteks ilmaennustus, seosed kliimamuutustega), maatõusumudelite loomisel ja riiklike referentssüsteemide kaasajastamisel. Mitmetes ettekannetes käsitleti Euroopa mandri liikumiste kiirusmudeleid (arvutatuna näiteks GNSS püsijaamade andmetest) ning nende kasutamisvõimalusi. Samuti tutvustati sümpoosionil Euroopa GNSS püsijaamade võrgu infrastruktuuri tulevikunägemust – mitu erinevat projekti kaasavad GNSS püsijaamade võrkude andmeid, tulevikus peaks need kõik olema ühendatud ühtsesse andmekogusse, et niiviisi lihtsustada andmete ja nende alusel loodud erinevate tulemite kasutatavust.

GNSS Eestis. Eesti reaalaja GNSS püsijaamade võrk võimaldab üle Eesti GNSS reaalaja mõõtmiste kasutamise 1-3 cm täpsusega (võrdluseks, laiatarbe seadmete täpsus üldjuhul mõni meeter). Valdkonnad, kus püsijaamade võrku kasutatakse, on näiteks keskkonnauuringud, geodeesia tööd, kaardistus, fotogrammeetriatööd, katastrimõõdistamise kontroll, aga ka maavarade kaevandamise kontroll jm; maa-amet annab parandit näiteks Keskkonnaametile, Keskkonnainspektsioonile, Maanteeametile, Muinsuskaitseametile, PRIAle; koostööd tehakse Veeteedeametiga, ülikoolidega teadustöö raames jne. Eesti reaal-aja GNSS püsijaamade võrk rekonstrueeriti aastatel 2014-2016 Eesti-Šveitsi koostööprogrammi toel.

 

Tänavusel sümpoosionil kiideti heaks uus Euroopa kõrgussüsteemi (EVRS) realisatsioon EVRF2019, mis valmis Saksamaa teadlaste juhtimisel. Eesti edastas oma andmed juba 2016. aastal ning Eesti kõrgussüsteem EH2000 põhinebki Euroopa uuel kõrgussüsteemil EVRF2019. 

Maa-ameti geodeesia osakond koostas aruande Eesti GNSS püsijaamade võrgu (ESTPOS) lisamiseks Euroopa Terrestrilise Referentsraamistiku (ETRF) koosseisu Eesti territooriumil, millega tagatakse geodeetilise süsteemi monitooring Eestis (teisisõnu geodeetilist süsteemi tagavaid punkte on võrgus rohkem ja see tagab geodeetilise süsteemi täpsuse, töökindluse jne). Aruandes leiab kajastamist Eesti GNSS püsijaamade võrgu 12 aasta jooksul kogutud andmete alusel arvutatud GNSS püsijaamade koordinaatide ja kiiruste (näiteks maapinna liikumiskiirused Euroopa laami suhtes) lahend. EUREF sümpoosionil kinnitati, et Eesti GNSS püsijaamade võrk vastab EUREF klassifikatsiooni kohaselt A klassi ehk täpseimale standardile. Vastavalt geodeetilise süsteemi määrusele on Eesti GNSS püsijaamade võrk aluseks geodeetilisele referentssüsteemile Eestis. Nüüdseks on ka kinnitus EUREFi juhatuselt, et Maa-ameti hallatav GNSS püsijaamade võrgu punktide koordinaatide ja kiiruste arvutusmetoodika on vastavuses EUREFi standarditega. 

Samuti toimusid seekordsel sümpoosionil EUREFi esimehe, EUREFi juhatuse esimehe ja EUREFi täitevsekretäri valimised järgnevaks 4 aastaks. EUREF esimeheks valiti Martin Lidberg (PhD) Roosti Maamõõduametist, EUREFi juhatuse esimeheks Wolfgang Söhne (PhD) Saksamaa Liiduvabariigi Maamõõduametist ja EUREFi täitevsekretäriks valiti Maa-ameti geodeesia osakonna juhataja Karin Kollo (PhD). 

 


EUREF 2019 sümpoosionil osalejate grupipilt. 
 


Joonis 1. Eesti GNSS püsijaamade võrk (ESTPOS)Joonis 2. Euroopa GNSS püsijaamade võrk (EPN)

 

Järgmine sümpoosion toimub 2020. aastal Ljubljanas, Sloveenias.

Tänu koostöö eest: Keskkonnaministeerium, Eesti Geodeetide Ühing, REIB OÜ, Leica Geosystems AG, Topcon ja Trimble.


* EUREF on Rahvusvahelise Geodeesia Assotsiatsiooni (IAG) geodeetiliste põhivõrkude Euroopa allkomisjon, mis asutati 1987. aastal Vancouveris toimunud Rahvusvahelise Geodeesia- ja Geofüüsika Liidu (IUGG) peaassambleel.

 

Lisainfo:
Karin Kollo, Maa-ameti geodeesia osakonna juhataja, Karin.Kollo@maaamet.ee, 665 0765 
Karmen Kaukver, Maa-ameti avalike suhete nõunik, Karmen.Kaukver@maaamet.ee, 5694 5407

Veel uudiseid samal teemal

Ajalooline kaart, millel Saaremaa rannik ja mereäärsed külad
12.05.2020

Ajalooliste kaartide rakendus uuenes

Ajas rändamine on nüüd mugavam.
Maa-ameti ajalooliste kaartide rakendus » on huvilistele kättesaadav uues kuues - kasutajate üks lemmikrakendusi on üle viidud X-GIS 2.0 keskkonda.
Rakendusse lisandusid uute andmetena ajaloolised fotoplaanid ning haldus- ja asustusjaotuste piirid alates 1997. aastast kuni tänapäevani.

Vaade Maa-ameti kartograafia arhiivi hoidlasse
11.03.2020

Maa-ameti kartograafia ja geodeesia arhiivide kasutamine

Ajutiselt on vaja  Maa-ameti kartograafia ja geodeesia arhiivide kasutamiseks aeg eelnevalt kokku leppida. 

 

Kontaktid:

Telefon 665 0707 või e-kiri kartograafiaarhiiv@maaamet.ee

Telefon 665 0635 või e-kiri geodeesiaarhiiv@maaamet.ee.