Sa oled siin

Maa-amet uuendas kinnisvara hinnastatistika päringukeskkonda

Maa-amet uuendas kinnisvara hinnastatistika päringukeskkonda eesmärgiga pakkuda kõigile huvilistele statistikaga tutvumiseks paremaid ja paindlikumaid võimalusi.

Eestis tehtud kinnisvaratehingute kohta saavad kõik huvilised juba alates 2007. aastast teha päringuid ja koostada ülevaateid. Seda tänu Maa-ameti eestvõttel valminud kinnisvara hinnastatistika päringukeskkonnale.

"Kümnekonna aastaga on päringukeskkonna kasutamine tublisti suurenenud - lisaks kinnisvara ostu ja müügiga tegelevatele inimestele vaatavad sealt andmeid paljude ametite esindajad ja muidugi kinnisvaraomanikud ise," ütles Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits. "Meid on nii vajalike turuandmete avalikustamise eest tunnustatud, samas on tehtud ka ettepanekuid päringukeskkonna täiendamiseks. Oleme kasutajate soovidega arvestanud ja loonud neile info saamiseks senisest rohkem võimalusi."

Selleks, et saada paremat ülevaadet kinnisvaraturul toimuvast, on lisatud uued aruanded. Näiteks saab nüüdsest vaadata tehingute statistikat, mis baseerub Ehitisregistris registreeritud hoonete andmetel ning residentsusega seotud aruandeid. Veel on lisandunud võimalus pärida andmeid korraga mitme piirkonna kohta ja vaadata tulemusi kasutaja soovitud kujul, sh eksportida neid Exceli-tabelisse.

Kinnisvara hinnastatistika päringukeskkonna andmete aluseks on 1996. aastal valminud tehingute andmebaas, millesse kantakse notaritelt saadud teave kogu Eestis toimuvate kinnisvara võõrandamistehingute kohta.

Vaata: Uuenenud kinnisvara hinnastatistika päringukeskkond »

 

Üldise statistika päringu uued aruanded

Tehingud võõrandajate residentsuse kaupa.
Tehingud omandajate residentsuse kaupa.

Üldise statistika aruannete valik

Seni sai päringukeskkonnas tehingu osapoolte kohta valida aruandeid "Tehingud võõrandajate järgi" ning "Tehingud omandajate järgi", kus näidatakse tehingute osapoolte liigitust füüsiliste isikute puhul lähtuvalt nende kodakondsusest (aruannetel tähendab "eraisik" vaid Eesti Vabariigi kodakondsust omavaid isikuid) ning juriidiliste isikute puhul registreerimiskohast (aruannetel tähendab "juriidiline isik" Eesti Äriregistris registreeritud juriidilist isikut).

Nüüd on välismaalaste tehtud tehingutest ning konkreetsetest riikidest parema ülevaate saamiseks lisatud uued aruanded, mis põhinevad residentsusel. Füüsilise isiku puhul on andmete aluseks alaline elukohariik, juriidilise isiku puhul registreerimisriik. Aruannetel esitatakse vähemalt 5 tehingut teinud riikide residentide andmed. alla 5 tehingu jäävate riikide residentide andmed esitatakse real nimetusega "Ülejäänud residendid".

Aruandeid on võimalik valida alates 1. jaanuarist 2008 toimunud tehingute kohta.

Näide residentsuse aruande tulemuste kohta

 

Hinnastatistika päringu uued aruanded

Eluhoonetega hoonestatud elamumaa tehingud hoone liigi järgi.
Eluhoonetega hoonestatud elamumaa tehingud hoone kandekonstruktsiooni järgi.
Eluhoonetega hoonestatud elamumaa tehingud hoone esmakasutusaasta järgi.
Korteriomandite (eluruumide) tehingud hoone kandekonstruktsiooni järgi.
Korteriomandite (eluruumide) tehingud hoone esmakasutusaasta järgi.

Hinnastatistika aruannete valik

 

Aruannetel on hoonete andmete aluseks Ehitisregister. Esitatakse vaid nende tehingute andmed, mille hooned on kantud Ehitisregistrisse.

Aruandeid on võimalik valida alates 1. juulist 2003 toimunud tehingute kohta.

Näide aruande korteriomandite (eluruumide) tehingud hoone esmakasutusaasta järgi tulemustest

Uued valikud kasutajale

Uues päringukeskkonnas saab kasutaja valida, milliseid näitajaid ta aruandel näha soovib. Seni oli päringukeskkonnas võimalik korraga valida vaid teatud piirkondi, näiteks maakondi või mõne konkreetse maakonna omavalitsusi. Uuenenud päringukeskkonnas saab aruande koostada korraga mitme piirkonna kohta. Näiteks saab samale aruandele valida Tallinna, Tartu ja Pärnu või mistahes muu asustusüksuse tehingud, et tulemit mugavamalt võrrelda.

Lisaks on võimalik valida struktuuri ja dünaamikat iseloomustavaid suhtarve. Jaotuste suhtarvud näitavad, kuidas tehingud protsentuaalselt jaotuvad arvu, pindala või summa järgi. Aegrida näitavatel aruannetel on võimalik vaadata protsentuaalseid muutusi võrreldes esimese valitud ajaperioodiga.

Arvulisi näitajaid saab sorteerida kasvavalt või kahanevalt, soovi korral pöörata tabelit (tabeli ülal kuvatud veergude nimetused viiakse tabeli vasakule esimesse veergu) ning eksportida tulemused exceli-tabelisse. Kõiki aruandeid on võimalik pärida ka url-päringuga.

Näide aruannetele lisatud valiknuppudest. Sinise värviga kuvatud pealkirjad võimaldavad veergudes olevaid andmeid sorteerida

Täiendavalt saab päringukeskkonna ja tema kasutusvõimaluste kohta lugeda kinnisvara hinnastatistika päringu kirjeldusest ».

Kõik küsimused ja ettepanekud päringukeskkonna kohta on oodatud.

Lisainfo:
Ülleke Eerik, Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna peaspetsialist, 665 0626
ylleke.eerik@maaamet.ee
Andres Juss, Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja, 665 0623
andres.juss@maaamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

MA juubelilogo
10.02.2020

Korterite hinnad erinevad piirkonniti 100 korda

Enim tehti tehinguid korteritega, sealjuures piirkonniti erinevad hinnad 100 korda. Pindalaliselt tehti enim tehinguid metsamaaga, ligi 53 protsenti, sellele järgnes 34 protsendiga haritav maa. Kui palju maksab kinnisvara Sinu kodukohas?

06.02.2020

Maa-ameti 2020. aasta hankeplaan

2018. aastast korraldab Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas (sh Maa-ametis) riigihankeid Riigi Tugiteenuste Keskus. Kokkuleppe kohaselt viib Rail Balticu projektiga seonduvaid riigihankeid läbi endiselt Maa-amet. 2020. aasta hankeplaan on avaldatud nüüd ka Maa-ameti kodulehel.