Sa oled siin

Maardlate nimistu täieneb uuringupunktide andmetega

Maa-amet võttis geoloogiliste uuringute andmepunktide info kogumiseks kasutusele veebivormi.

Vastavalt Maa-ameti peadirektori 02.10.2020 korraldusele nr 1-17/20/2284 tekib uuringute teostajatele alates 01.01.2021 kohustus sisestada maavara uuringupunktide andmeid veebivormi kaudu.

Veebivormi kaudu sisestatud uuringupunktide andmed on hiljem avalikkusele kättesaadavad erinevates vormingutes ja veebiteenustes, aidates spetsialistidel luua maapõue ehitust iseloomustavaid kaarte ja 3D mudeleid. Maavara uuringupunktide info ühildub lihtsalt geoloogilise baaskaardi faktilise materjaliga, olles sel moel väärtuslik sisend paljude geoloogiliste küsimuste lahendamisel. 

Andmestik hõlmab puurauke, uuringukaeveõõsi, paljandeid ja teisi andmepunkte koos geoloogiliste kirjeldustega, samuti neist punktidest võetud proovide katsetulemusi, laboriprotokolle ja fotosid.

Samuti kogutakse uuringuaruande lisana elektroonset infot maavara katendi ja plokkide lamami kohta – vastavad samakõrgusjooned saab Maa-ametile esitada mitmes GIS/CAD vormingus ruumiobjektidena. Samakõrgusjoonte abil saab oluliselt täpsemalt modelleerida maavaravaru asukohta maapõues, mis toob kaasa täpsema maavara mahu arvutuse markšeiderimõõdistustel.

Uuringupunktide veebivormi https://www.maaamet.ee/maardlad/ kasutamiseks on vaja registreerida aruande koostaja kasutajaõigus. Tarkvaraarendus valmis SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.

Lisainfo: Maa-ameti geoportaal

Reet Roosalu, Maa-ameti geoloogia osakonna juhataja, 665 0670, reet.roosalu@maaamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

Ninase pank Saaremaal, kus paljanduvad Siluri ladestu Jaani kihistu Ninase kihistiku biohermsed ja jämedetriitsed lubjakivid. Pank on Ninase kihistiku tüüpläbilõige (stratotüüp).
04.06.2020

Uued geoloogilised andmed Maa-ameti kaardirakendustes ja teenustes

Maa-ameti geoportaalis on nüüdsest X-GIS 2 versioonis kättesaadavad nii 1:50 000 geoloogiline baaskaart kui ka kogu Eestit katvad mõõtkavas 1:400 000 koostatud geoloogilised kaardid.

1:50 000 geoloogiline baaskaart

03.06.2020

Põlevkivi kaevandamine vähenes mullu veerandi võrra

Maa-ameti andmetel kaevandati Eestis 2019. aastal kadusid arvestamata 12,1 miljonit tonni põlevkivi, kaevandatud kogus vähenes varasema aastaga võrreldes 24%. Põlevkivi oli jätkuvalt Eesti enimkaevandatud maavara.