Sa oled siin

Tööpakkumine: maareformi osakonna riigimaade büroo NÕUNIK (asendusametnik)

Otsime oma töökasse meeskonda maareformi osakonna riigimaade büroo

NÕUNIKUT

Nõuniku põhiülesanneteks on Maa-ametile pandud ülesannete täitmine maa riigi omandisse jätmisel, sellest tulenevate toimingute tegemine ja kaastöötajate juhendamine ning nõustamine valdkonna küsimustes vastavalt ametijuhendile. Vt ametijuhend (605.22 KB, PDF). Nõunik võetakse teenistusse lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku asendajana tähtajaga kuni ametniku naasmiseni.

Ametikoht asub Tartus.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • Teise astme kõrgharidus, soovitavalt maakorralduse-, kinnisvara- või õigusalane;
 • maareformi alane töökogemus vähemalt 5 aastat;
 • maareformiga seotud seadusandluse, haldusmenetluse seaduse ja teiste tööks vajalike õigusaktide väga hea tundmine;
 • hea arvutikasutusoskus;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus, eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • orienteeritus meeskonnatööle, väga hea suhtlemis-, enesekehtestamis- ja ajaplaneerimisoskus, algatus- ja otsustusvõime, analüüsivõime, täpsus, vastutustundlikkus;
 • B-kategooria juhtimisõigus.

Kasuks tuleb:

 • Inglise ja vene keele oskus;
 • varasem töökogemus Maa-ameti kaardirakendustega.

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat tööd kaasaegses töökeskkonnas;
 • töökat ja sõbralikku kollektiivi;
 • koolitus- ja enesetäiendamise võimalusi;
 • 35-kalendripäevast põhipuhkust;
 • tervise- ja spordikulude osalist hüvitamist;
 • haigestumise korral hüvitise maksmist juba teisest päevast.

Kandideerimiseks palume hiljemalt 27. septembril 2018 saata avaldus koos palgasooviga ning CV e-posti aadressil personal@maaamet.ee.

Täiendav info e-posti aadressil personal@maaamet.ee või maareformi osakonna juhatajalt Maire Salult aadressil maire.salu@maaamet.ee.