Sa oled siin

Tööpakkumine: maareformi osakonna riigimaade büroo PEASPETSIALISTID

Otsime maareformi osakonna riigimaade büroo

PEASPETSIALISTE

Peaspetsialisti põhiülesanneteks on Maa-ametile pandud ülesannete täitmine maa riigi omandisse jätmisel ning sellest tulenevate toimingute tegemine osakonna sisemise töökorraldusega ettenähtud piirkonnas vastavalt ametijuhendile. Vt ametijuhend (202.21 KB, PDF) kodulehel. Peaspetsialistid võetakse tööle tähtajalise lepinguga kuni 31.12.2019.

Töökohad asuvad Tartus ja Jõhvis.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • Esimese astme kõrgharidus, soovitavalt maakorralduse-, kinnisvara- või keskkonnakaitsealane
 • erialase kõrghariduse puudumisel töökogemus maareformi teostamisel vähemalt 3 aastat muus asutuses (nt maavalitsuses, kohalikus omavalitsuses, maakatastris)
 • maareformiga seotud seadusandluse, haldusmenetluse seaduse ja teiste tööks vajalike õigusaktide väga hea tundmine
 • hea arvutikasutusoskus
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus, eesti keele oskus kõrgtasemel
 • orienteeritus meeskonnatööle, väga hea suhtlemis - ja ajaplaneerimisoskus, algatusvõime, täpsus, vastutustundlikkus.

Kasuks tulevad:

 • Inglise ja vene keele oskus;
 • varasem töökogemus Maa-ameti kaardirakendustega.

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat tööd kaasaegses töökeskkonnas;
 • töökat ja sõbralikku kollektiivi;
 • koolitus- ja enesetäiendamise võimalusi;
 • 35-kalendripäevast põhipuhkust;
 • tervise- ja spordikulude osalist hüvitamist;
 • haigestumise korral hüvitise maksmist juba teisest päevast.

Kandideerimiseks palume hiljemalt 27.septembril 2018 saata avaldus koos palgasooviga ning CV e-posti aadressil personal@maaamet.ee.

Täiendav info e-posti aadressil personal@maaamet.ee või maareformi osakonna juhatajalt Maire Salult aadressil maire.salu@maaamet.ee.