Sa oled siin

Uuenenud on Erametsakeskuse kaardirakendus

Maa-ameti geoportaali Erametsakeskuse kaardirakenduses » on uuendatud Natura aladele jäävate eraomandis olevate Natura metsa toetusõiguslike metsaalade kontuure.

Kaardirakenduse kaudu saavad erametsaomanikud kontrollida Natura 2000 erametsamaa toetuse taotluste esitamiseks vajalikke andmeid ning koostada taotluse juurde kuuluvat kaardi väljavõtet.

Lisaks toetusõiguslikele aladele on kaardirakenduses näha ka Natura 2000 alade piirid, nende kaitserežiim, PRIA põllumassiivide piirid ning poollooduslike koosluste piirid.

Andmekihi koostamine ja selle kaardirakenduse kaudu kättesaadavaks tegemine on osa Maa-ameti ja Erametsakeskuse vahelisest koostööst. Tänavune analüüs on järjekorras juba kümnes, esimene kiht koostati 2007. aastal.

Vt Otselink kaardirakendusesse ».

2016. aasta toetuse taotlusvoor erametsaomanikele on avatud 4.-22. aprillini. Toetuse eesmärk on kompenseerida erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 erametsamaal. Täpsem info ja kontaktandmed toetuse taotlemise kohta Erametsakeskuse kodulehel ».


Fragment Erametsakeskuse kaardirakendusest, millelt näeb sihtkaitse- ja piiranguvööndi ning põllumaa piire.

Lisainfo kaardirakenduse kohta:
Sulev Õitspuu, Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja, sulev.oitspuu@maaamet.ee
Agnes Jürgens, Maa-ameti avalike suhete nõunik, agnes.jurgens@maaamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

07.01.2021

Maa-amet loobus kaardirakenduste Flash kasutajaliidesest

Maa-amet on kõik Flash kasutajaliidest kasutavad avalikud kaardirakendused üle viinud X-GIS 2 kasutajaliidesele, sest eelmise aasta lõpus lõppes Adobe Flash tarkvara tugi. Viimastena viidi üle kohanimeregistri ja planeeringute kaardirakendused.

22.12.2020

Eesti linnade ja valdade kõrgemaid tipud said kaardile

Maa-amet kaardistas Eesti kohalike omavalitsuste territooriumi kõrgeimad tipud ning tähistas nad kaardirakenduses pühade puhul päkapikumütsidega.