Sa oled siin

Valminud on Eesti geoportaali määruse eelnõu

Valitsuse eelnõude infosüsteemi kaudu on kooskõlastusringile jõudnud Eesti geoportaali määruse eelnõu, mis sätestab nõuded portaali ja selle infosüsteemi haldamisele, arendamisele ja kasutamisele.

Eesti geoportaali (http://inspire.maaamet.ee/ ») eesmärk on võimaldada teenuste kaudu ühtset ligipääsu riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste ruumiandmetele ehk andmetele, mis on seotud asukohaga (administratiivpiirid, katastriüksused, teed, veed, metsad, kaitsealad, maardlad, jäätmed jne). Praegu haldavad ja jagavad neid erinevad asutused erineval moel. Tänu ühele kesksele portaalile muutub ruumiandmete leidmine ja kasutamine kiiremaks ning lihtsamaks, sest need hakkavad vastama ühesugustele üle-euroopalistele nõuetele ja on kättesaadavad ühtlustatud teenuste kaudu. Ka võimaldab Eesti geoportaali kaardirakendus kõiki geoportaalis registreeritud teenuseid ja andmekihte koos vaadata ning omavahel kombineerida.

Riigiasutused ja omavalitsused teevad oma andmed kättesaadavaks läbi teenuste, mis on koondatud Eesti geoportaali. Näiteks saab tulevikus geoportaalis avada Keskkonnateabe Keskuse teenuse, mille tulemusel näeb portaali kaardiaknas andmekihte (nt kaitsealad ja looduse üksikobjektid), mis füüsiliselt asuvad hoopis Keskkonnateabe Keskuse serveris.

 

2012 kevadel valmis Eesti geoportaali esimene etapp, mille käigus loodud vaatamisteenuste kaudu on kättesaadavaks tehtud Maa-ameti hallatavad andmekihid, näiteks aluskaardid, haldusüksused, katastripiirid, kohanimed ja aadressiandmed. Lisaks on koostöös teiste teabevaldajatega (Keskkonnateabe Keskus, Maanteeamet, Lennuamet, Muinsuskaitseamet) kättesaadavad ka hüdrograafia, transpordivõrkude ja kultuurimälestiste andmed. Peagi lisanduvad portaali kaitsealad, kõrgusandmed, maakatte ja geoloogia andmed ning ortofotod.


Eesti geoportaal säästab nende tööd ja aega, kes kasutavad keskkonnaalaseid andmeid. Mida kiiremini on need leitavad, seda kiiremini saab neid kasutada näiteks keskkonnaohtlike olukordade lahendamisel. Suurim tulu tõuseb portaalist siis, kui valdav osa meie ruumiandmetest on selle kaudu kättesaadavaks tehtud.


Keskkonnaministeeriumi poolt kooskõlastamisele saadetud Eesti geoportaali määruse eelnõu saab Valitsuse eelnõude infosüsteemi http://eelnoud.valitsus.ee/ » kaudu kommenteerida kuni 28. detsembrini. Määrus jõustub pärast Vabariigi Valitsuse heakskiidu saamist.

 

Lisainfo:
Sulev Õitspuu
Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist
675 0867, Sulev.Oitspuu@maaamet.ee

 

Vaata ka:
http://inspire.maaamet.ee/ »

Geoportaali kaardiaken Geoportaali kaardiaken. Kaardil näha ortofoto, veekogud ja allikas.
Geoportaali otsinguleht Geoportaali otsinguleht. Allikaid otsides leiti Keskkonnaregistri teenus veekogude kohta.