Sa oled siin

Valminud on otsinguliides, mis hõlbustab planeeringute leidmist

Maa-ameti geoportaali planeeringute kaardirakendus  on sisestatud koordineeritud kaardipiltidena kõik maakonnaplaneeringute ja üldplaneeringute joonised, mis on olnud maavalitsuste, kohalike omavalitsuste ja konsultantide avalikelt kodulehtedelt allalaetavana leitavad. Soovitud planeeringu kiiremaks leidmiseks ja selle X-GISi kaardirakenduses kuvamiseks on valminud lihtne otsinguliides: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver/Planeeringute-otsing-p450.html

Planeeringuid saab otsida ka otse X-GISi planeeringute rakendusest, kust leiab põhiinfot planeeringute kohta, viiteid algallikale ja tingmärkidele: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=MA15A&user_id=at

Maa-amet tegi planeeringute kaardirakenduse kõigile huvilistele kättesaadavaks selle aasta alguses. Kaardirakendusse on koondatud üld-, maakonna- ja teemaplaneeringu kaardimaterjal, kokku 436 planeeringu põhijoonist, 446 asulate väljavõtet; lisaks temaatilisi jooniseid nagu looduskeskkond (46), piirangud ja kitsendused (51) ning tehnovõrgud (42). Andmebaas täieneb pidevalt.

Planeeringute kaardirakendus võimaldab maaomanikel, arendajatel, planeerijatel, omavalitsuste töötajatel jt saada ülevaate nii kohalikest kui ka üle-eestilistest planeeringutest. Maa-amet osaleb planeeringumenetlustes riigi ehk suurima maaomaniku huvide esindajana, menetledes umbes 400 planeeringut aastas.

Lisainfo:
Eduard Pukkonen
Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja, 675 0864, Eduard.Pukkonen@maaamet.ee

Pildil näide teemaplaneeringu otsingust otsisõnaga "maantee".

Veel uudiseid samal teemal

26.05.2020

Maa-amet kutsub maaomanikke maa-andmetega tutvuma

Maa-amet ajakohastas tänavu kevadel maakatastris maatükkide loodusliku seisundi ehk kõlvikute andmeid. Tegemist on igal aastal toimuva andmete uuendamisega, mis mõjutab eelkõige maatulundusmaa omanikke, sest kõlvikutest sõltub maamaksu suurus.

Maa-amet uuendas kõlvikute andmeid ligi 55 000 maatulundusmaal

Tambet Tiits
04.02.2020

Maa-ameti peadirektorina jätkab Tambet Tiits

Keskkonnaminister Rene Kokk kinnitas täna, 4. veebruaril Maa-ameti peadirektoriks ka järgmiseks ametiajaks Tambet Tiitsu, kes on selles ametis olnud alates 2015. aastast.