Sa oled siin

Uudised

13.09.2018

Algasid geodeetiliste märkide hooldustööd

Maa-ameti tellimisel teostatakse 2018. aasta septembrist kuni detsembrini geodeetiliste märkide hooldustöid Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas. Hooldustöid tehakse kokku ligi 70 geodeetilise võrgu I ja II klassi märgile ning gravimeetrilise võrgu II klassi märkidele (märkidest on näidised...
Põhjamaade geodeesiakomisjoni peaassamblee 2018
13.09.2018

Eesti kutsuti Põhjamaade geodeesiakomisjoni vaatlejaliikmeks

Septembri alguses kohtusid Soomes Põhja- ja Baltimaade geodeedid iga nelja aasta järel toimuval Põhjamaade geodeesiakomisjoni (NKG) peaassambleel, kus otsustati kutsuda Eesti, Läti ja Leedu NKG presiidiumi vaatlejaliikmeks. Vaatlejaliikme staatus avab võimalusi teha koostööd liikmesriikide maa-...
12.09.2018

Tööpakkumine: maareformi osakonna riigimaade büroo PEASPETSIALISTID

Otsime maareformi osakonna riigimaade büroo PEASPETSIALISTE Peaspetsialisti põhiülesanneteks on Maa-ametile pandud ülesannete täitmine maa riigi omandisse jätmisel ning sellest tulenevate toimingute tegemine osakonna sisemise töökorraldusega ettenähtud piirkonnas vastavalt ametijuhendile. Vt...
12.09.2018

Tööpakkumine: maareformi osakonna riigimaade büroo NÕUNIK (asendusametnik)

Otsime oma töökasse meeskonda maareformi osakonna riigimaade büroo NÕUNIKUT Nõuniku põhiülesanneteks on Maa-ametile pandud ülesannete täitmine maa riigi omandisse jätmisel, sellest tulenevate toimingute tegemine ja kaastöötajate juhendamine ning nõustamine valdkonna küsimustes vastavalt...
07.09.2018

Geoloogiline baaskaart on täienenud uute andmetega

Maa-amet täiendas geoportaalis geoloogia kaardirakendust lisateabega Eesti eri paigus, sealhulgas lisati uut informatsiooni Paide ja Järvakandi baaskaardi lehtedele. Geoloogiline baaskaart on aluseks maavarade kasutuselevõtu ja ehitiste planeerimisel, aga ka looduskaitse, põhjaveekaitse ja...
31.08.2018

20.09.2018 toimub avalik kirjalik enampakkumine riigimaa kasutamiseks andmiseks Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas

Vaata enampakkumisel rendile antavaid kinnisasju ja tutvu enampakkumise tingimustega 
31.08.2018

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud "Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga" avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning...
30.08.2018

18.09.2018 toimub avalik kirjalik enampakkumine riigimaa kasutamiseks andmiseks Harju, Ida-Viru, Järva ja Lääne-Viru maakonnas

Vaata enampakkumisel rendile antavaid kinnisasju ja tutvu enampakkumise tingimustega 

Lehed