Sa oled siin

Uudised

26.06.2014

Ukraina on huvitatud geoinformaatika alasest koostööst

18. juunil külastas e-Riigi Akadeemiat, Maa-ametit ja Tallinna Linnaplaneerimisametit delegatsioon Ukrainast Harkivist, et tutvuda Eesti geoinformaatika alaste lahendustega. Ühepäevase õppereisi jooksul tutvustas meie e-riiki ning e-lahendusi e-Riigi Akadeemia (eGA) arendusdirektor Hannes Astok...
19.06.2014

Valminud on maapinna kallete kaardirakendus

Maa-ameti ja Keskkonnaministeeriumi ning ministeeriumi allasutuste koostöös on valminud maapinna kaldeid ning sellega seotud geograafilisi andmeid sisaldav kaardirakendus. Kaardirakendus aitab visualiseerida veekogude kaitsmisega seonduvat infot ja on suunatud nii keskkonnakaitseorganisatsioonidele...
19.06.2014

Maa-ameti kartograafia osakonnas valmis uus Eesti haldus- ja asustusjaotuse seinakaart

Eesti uus haldus- ja asustusjaotuse seinakaart on mõõtkavas 1: 350 000. Kaardile kantud andmed on 1. märtsi 2014 seisuga. Kaardil on kujutatud Eesti riigipiiri ja ajutist kontrolljoont, omavalitsus- ja asustusüksuste piire ja nimesid, asulate lahkmejooni ja nimesid ning ära on märgitud linna- ja...
04.06.2014

Maa-amet lihtsustas Euroopa Liidu ruumiandmete leidmist

Euroopa Liidu liikmesriigid on loomas ühist, koostalitlusvõimelist ruumiandmete taristut, mille kaudu on erinevate riikide keskkonnaalased ja asukohaga seotud andmed (administratiivpiirid, katastriüksused, teed, veed, metsad, kaitsealad, maardlad, jäätmed jne) kõigile kasutajatele kättesaadavad...
29.05.2014

Valitsus kinnitas maareformi käigus riigimaale hoonestusõiguse seadmise korra

Neljapäeval, 29. mail kinnitas Vabariigi Valitsus määruse "Maareformi käigus riigimaale hoonestusõiguse seadmise ja selle käigus maa erastamise kord". Määruse eesmärk on reguleerida reformimata maal asuva ehitise omaniku kasuks maareformi käigus hoonestusõiguse seadmist ja selle käigus maa...
27.05.2014

Omavalitsused hindavad koostööd aadresside korrastamisel Maa-ametiga heaks

Maa-ameti sel kevadel korraldatud küsitlus näitas, et kohalikud omavalitsused on rahul aadressiandmete korrastamisel ametilt saadava abi ja tugiteenustega. Enamik vastanutest hindas koostööd heaks. Aadressiandmete korrastamine ja ühtlustamine on kohalike omavalitsuste ülesanne. Maa-amet on selle...
26.05.2014

Maa-ameti kaardirakendus pälvis parima online-kaardi tiitli

Maa-ametis valminud vooluveekogude nimede korrastamiseks mõeldud veebikaardi rakendus tunnistati hiljuti Tallinnas toimunud geoinfo konverentsil "GIS-geograafia kaudu" parimaks 2013. aasta online-kaardiks. Tegemist on kaardikihiga, kuhu kanti üle 1000 Eesti vooluveekogu koos ruumikuju ja...
28.03.2014

Kaardiandmete uuendused Maa-ameti kaardirakendustes ja WMS teenustes

Oleme käesoleval aastal Maa-ameti kaardirakendustes ja avalikus WMS teenuses täiustanud nii ruumiandmete sisu ja kujundust kui kasutajaliidese funktsionaalsust. Lühidalt kõigest järgemööda: 1) Alates veebruari keskpaigast on olnud kättesaadavad kõik 2013. aastal lennatud alade...
31.01.2014

Maa-ameti geoloogia kaardirakenduse andmed on nüüdsest kättesaadavad WMS teenuse kaudu

Maa-ameti geoloogia kaardirakendusse lisandus informatsiooni nelja baaskaardi lehe - Pakri, Keila, Väike-Maarja ja Võru - kohta. Kogu rakenduse andmestik on nüüdsest kättesaadav ka WMS teenuse kaudu. Eesti Geoloogiakeskus hakkas riiki kompleksselt (mõõtkavas 1:50 000) kaardistama juba 1980....
25.10.2013

Maa-amet korraldab maakatte kaardistamise seminari

Maa-amet korraldab neljapäeval, 14. novembril algusega kell 13 Tallinnas (Mustamäe tee 51) ameti suures saalis seminari, mis tutvustab Euroopa Liidu INSPIRE direktiivi II ja III lisa ruumiandmete uuendamise projekti » tegevusi. Projekti üks eesmärk on uuendada suurel osal Eesti territooriumist...

Lehed