Uudised

29.03.2016

Maa-amet valmistub aeropildistamiseks

Maa-amet valmistub geodeetiliste punktide ja maastiku markeerimisega aeropildistamiseks. Tänavu pildistab Maa-amet Eesti territooriumi põhjapoolse osa alates Hiiumaast kuni Narvani ning lõunasuunas kuni Lihula-Kallaste jooneni. Sellest läänepoolne ala pildistatakse enne puude lehtimist ja...
23.03.2016

Maa-ametis algas ehitusgeoloogia arhiivi digiteerimine

Maa-amet algatas arendusprojekti, mille eesmärgiks on teha avalikkusele veebi kaudu ilma piiranguteta kättesaadavaks kõik ehitusgeoloogia arhiivis olevad uuriangute aruanded. "Projekti tulemusel saab juba 2017. aasta alguses ehitusgeoloogia veebirakenduse vahendusel täies mahus tutvuda ligi 34...
11.03.2016

Maa-ameti eelinfo 11. nädalaks

Kolmapäevast reedeni, 16.-18. märtsini toimub Maa-ameti ja Tallinna Tehnikaülikooli korraldusel Tallinnas Põhjamaade geodeesiakomisjoni (NKG) geoidi-kõrgusüsteemide ja geodünaamika töögruppide iga-aastane kohtumine eesmärgiga tutvuda geodeetiliste võrkude uuemate arengutega, teadus- ning...
03.03.2016

Lõppenud on ruumiandmete uuendamise projekt

Lõppenud on Maa-ameti eestvõttel ellu viidud ruumiandmete ja ruumiandmeteenuste uuendamise projekt », mille tulemusel kaasajastati suure osa Eesti territooriumi maakatte andmestikku ning loodi nende kasutamiseks vajalikke võrguteenuseid. Projekti käigus töödeldi ruumi- ehk asukohaandmeid nii, et...
26.02.2016

Maa-ameti eelinfo 9. nädalaks

Teisipäeval, 1. märtsil korraldab Maa-amet seminari, mis tutvustab nii ruumiandmete kui ka ruumiandmeteenuste uuendamise projekti tulemusi. Projekti "INSPIRE direktiivi elluviimine" üks eesmärke oli uuendada suurel osal Eesti territooriumist maakatte andmeid ning viia need vastavusse Euroopa...
25.02.2016

Maa-amet sai uue digitaalse aerokaamera

Maa-ametisse jõudis aerofotode tegemiseks uus digitaalne aerokaamera Leica ADS100 koos vajaliku riist- ja tarkvaraga. Uus aerokaamera võimaldab toota ja töödelda rohkem ja paremaid andmeid kui senine, üle kümne aasta kasutusel olnud süsteem. See omakorda parandab lendude käigus kogutud andmetest...
08.02.2016

Maa-amet tutvustab seminaril ruumiandmete uuendamise projekti tulemusi

Maa-amet korraldab teisipäeval, 1. märtsil algusega kell 10 Tallinnas (Mustamäe tee 51) ameti suures saalis seminari », mis tutvustab ruumiandmete ja INSPIRE ruumiandmeteenuste uuendamise projekti » tulemusi. Projekti üks eesmärke oli uuendada suurel osal Eesti territooriumist maakatte ehk...
01.02.2016

Möödunud aastal sõlmitud rendilepingute aastatasu on kokku 402 572 eurot

Maa-amet korraldas 2015. aastal enampakkumisi 522 kinnisasja rentimiseks ja sõlmis 400 kinnisasja rendilepingut. Rendile antud kinnisasjade kasutusala moodustas kokku 4192 hektarit ja sõlmitud rendilepingute aastatasu kokku on 402 572 eurot. Riigivara anti rendile üle Eesti kõigis maakondades....
01.02.2016

Möödunud aastal laekus maa müügist riigieelarvesse ligi 10 miljonit

Maa-amet korraldas 2015. aastal enampakkumisi 995 kinnisasja müümiseks ja sõlmis 599 kinnisasja eraomandisse võõrandamise lepingut. Kokku võõrandas amet 2653 hektarit maad, millest laekus riigieelarvesse 9,99 miljonit eurot. Maa-amet korraldas riigimaa müügiks enampakkumisi kõigis Eesti...
22.01.2016

Maa-ameti eelinfo 4. nädalaks

Reedel, 29. jaanuaril Tartus toimuval kartograafiakonverentsil "Eesti kaardilood" » teevad ettekande Maa-ameti geoinformaatika osakonna juhataja asetäitja Lea Pauts ja peaspetsialist Age Sild. Nad tutvustavad Eesti topograafia andmekogu värskemaid arenguid ja probleeme ruumiandmekogu pidamisel....

Lehed