Uudised

04.05.2015

Valmis palverännutee kaardirakendus

Maa-ameti ja Pirita kloostri sõprade koostöös on valminud Maarjamaa ühest otsast teise kulgeva palverännutee kaardirakendus, mille leiab Palverännutee portaalist (http://www.palverand.ee/kaart). Kaardirakenduses kuvatakse palverännuteele jäävaid punkte koos kirjeldusega ja soovituslikke...
02.04.2015

Jõustub Eesti topograafia andmekogu andmete kasutusse andmise kord

Reedel, 3. aprillil jõustub keskkonnaministri määrus "Eesti topograafia andmekogu andmete kasutusse andmise ja teenuste osutamise kord", mis sätestab Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmete kasutusse andmise ja teenuste osutamise tingimused. ETAK-isse kuuluvaid ruumiandmeid (kaardid,...
27.03.2015

Maa-ametil on valminud maakatte ja taimkatte kõrgusmudelid

Maa-ametil on valminud kaks uut toodet: maakatte kõrgusmudel ja taimkatte kõrgusmudel, mis näitavad erinevate maastikuobjektide (puud, hooned jne) kõrgust maapinnast, kasutades selleks erinevaid värvitoone. Mudeleid saab kasutada abimaterjalina planeerimisel, metsade inventariseerimisel, raadiolevi...
17.03.2015

Maa-amet pälvis Statistikaameti tunnustuse

Statistikaamet valis Maa-ameti 2014. aasta andmekogupartneriks ja teistele andmekogudele eeskujuks hea koostöö eest nii andmete esitamisel kui ka korrastamisel ja süsteemsuse loomisel. Statistikaamet saab Maa-ametist andmeid eri registrite kaudu (maakataster, Eesti topograafia andmekogu,...
12.03.2015

Maa-amet uuendas reljeefkaarti

Maa-amet uuendas oma geoportaalis kogu Eestit katvat reljeefkaarti, mis nüüd on varasemast veelgi täpsem. Uuendatud reljeefkaart » on kättesaadav kõikides X-GIS kaardirakendustes ja Maa-ameti aluskaarditeenuste kaudu. Selle peamiseks erinevuseks on võrreldes eelmise versiooniga see, et kaardi...
26.02.2015

Valmis 2015. aasta digitaalne Eesti põhikaart

2015. aasta digitaalne Eesti põhikaart on kasutatav Maa-ameti kaardiserveri ja avaliku WMS teenuse kaudu. Põhikaart luuakse Eesti topograafia andmekogu  (ETAK) ruumiandmete põhjal terve Eesti ulatuses iga aasta alguses tervikuna uuesti ning lisaks sellele, et eelnenud aasta jooksul on muudetud...
20.02.2015

Maa-ameti uueks peadirektoriks sai Tambet Tiits

Keskkonnaministeeriumi pressiteade Keskkonnaminister Mati Raidma nimetas Maa-ameti peadirektoriks Tambet Tiitsu, kes asub ametikohale 23. veebruaril. Valiku tegemise juures oli määravaks kandidaadi pikaajaline rahvusvaheline kogemus Maa-ametiga seotud töövaldkonnas. "Usun, et hea...
19.02.2015

E-kaardirakendused on jätkuvalt populaarsed

Hiljuti läbi viidud uuring avaliku sektori e-teenuste kasutamise kohta näitas, et Maa-ameti eestvõttel valminud maa- ja kaardiinfo valdkonna e-teenuseid (maaregister, planeeringud, haldus- ja asustusjaotuse kaardirakendused) kasutab 19% internetikasutajatest. Valdav osa kasutajatest (84%) hindas...
30.01.2015

Maa-ametil valmis aadressiandmeid sisaldav WMS-teenus

Maa-ametil valmis aadressiandmeid sisaldav WMS-teenus, mis oluliselt laiendab aadressiandmete kasutamisvõimalusi. Näiteks saab neid nüüd kasutada erinevates mobiilsetes või GIS-tarkvaradega varustatud seadmetes. Teenus sisaldab riikliku aadressiandmete süsteemi (ADS) aadressiandmeid, nagu...
20.01.2015

Geoloogiline baaskaart on täienenud uute teemakaartidega ning kättesaadav avaandmetena

Alates sellest aastast on digitaalse geoloogilise baaskaardi kõik valminud andmed kättesaadavad avaandmetena. ESRI Shape või FileGeodatabase formaadis andmeid on võimalik tasuta alla laadida geoloogilise kaardi avaandmete lehelt (http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geoloogilised-...

Lehed