Uudised

19.01.2015

Maa-ametil valmis täiendatud geokodeerimisteenus

Maa-ametil valmis täiendatud geokodeerimisteenus, mis võimaldab tekstilise aadressi järgi leida aadressiandmete süsteemi infosüsteemi aadressipunktidele vastavad X- ja Y-koordinaadid. Geokodeerida saab ühe aadressi kaupa või massgeokodeerida suuremat hulka aadresse, importides vastava andmefaili...
16.01.2015

Maa-ametil täitus 25. tegevusaasta

Maa-amet moodustati 16. jaanuaril 1990. aastal. Ameti üks olulisemaid ülesandeid oli ja on riigi maapoliitika rakendamine ja maakatastri pidamine. Lisaks sellele on ametist veerand sajandiga saanud rahvusvaheliselt arvestatav riiklik kaarditootja.   "Maa-amet kuulub taasiseseisvunud...
06.01.2015

Maa-ametil valmis integreeritav aadressiotsingu teenus In-ADS

Maa-ametil valmis kiire, mugav ja integreeritav veebiteenus In-ADS. Tegu on aadressiotsingu kasutajaliidesega, mida saab lihtsalt paigutada erinevatesse veebipõhistesse infosüsteemidesse. Lisaks võimaldab In-ADS ettevõttel või asutusel oma asukohta veebilehel kuvada Maa-ameti pidevalt uueneva...
05.01.2015

Maa-amet tegi kättesaadavaks kõik 2014. aastal lennatud alade ortofotod

Maa-amet on teinud kättesaadavaks kõik 2014. aastal lennatud alade ortofotod (kokku 24 715 km²). Kevadel ja suvel pildistatud ortofotod on nähtavad Maa-ameti geoportaali, kaardirakenduste või avaliku WMS teenuse vahendusel. Ortofotod näitavad Eestit n-ö linnulennult ehk tegu on on töödeldud...
15.12.2014

Valminud on INSPIRE loomiseks vajalik õigusraamistik

Euroopa Komisjon on vastu võtnud kõik Euroopa ruumiandmete infrastruktuuri (INSPIRE) välja ehitamiseks vajalikud õigusaktid (vt INSPIRE õigusaktid »). 2007. aastal jõustunud INSPIRE direktiivi eesmärk on üle-euroopalise ruumiandmete infrastruktuuri väljaarendamine, et parandada ruumi- ehk...
08.12.2014

Maa-amet uuendas aluskaardi andmete koosseisu

Maa-amet uuendas aluskaardi "Kaart" andmete koosseisu ...lisades kaardile kõik Eesti topograafia andmekogus (ETAK) hallatavad nähtused (varem kujutati kõiki ETAK nähtusi üksnes üks kord aastas uueneval Eesti põhikaardil 1:10 000). Andmekogus igapäevaselt tehatavate muudatuste jõudmine kaardile...
06.11.2014

Maa-amet kutsub teabepäevale "Geograafia paneb paika"

Maa-amet kutsub kolmapäeval, 19. novembril Eesti Rahvusraamatukokku teabepäevale GEOGRAAFIA PANEB PAIKA. Geograafia ja geoinfosüsteemide (GIS) teabepäeva eesmäk on populariseerida geograafiat, geoinformaatikat, kartograafiat ja nendega tihedalt seotud erialasid; suurendada...
21.10.2014

Nõudlus põllu- ja metsamaa järele on suurenenud

Eestis on maad üle 4,3 miljoni hektari. Sellest on 2014. aasta 1. oktoobri seisuga reformitud ja maakatastrisse kantud 96%, millest eraomandis on 60%, riigiomandis 39% ja munitsipaalomandis 1%. Moodustatud on 645 700 katastriüksust. Maareform on sisuliselt lõppenud, maal on uuesti omanikud, toimib...
13.10.2014

Uued suure täpsusega ortofotod Tallinna ja lähiümbruse kohta

Maa-ametil on valminud Tallinna linna ja selle lähiümbruse 2014. aasta madallennu fotod. Kevadel tehtud ortofotod on nähtavad kaardirakenduste, avaliku WMS teenuse või Maa-ameti geoportaali vahendusel. Ortofotod näitavad Eestit n-ö linnulennult ehk tegu on on töödeldud aerofotodega, millelt on...
14.08.2014

Matk mööda Struve geodeetilist meridiaanikaart

Laupäeval, 23. augustil kell 11 algab Väike-Maarjas Simunas ligi 5 km pikkune matk Struve geodeetilisel meridiaanikaarel. Matkajad suunduvad Simuna otspunkti tähistava Katkutulba juurest Võivere otspunkti klaaspüramiidi juurde. Pärast matka meenutatakse Tartu Ülikoolis õppinud ja Tartu Tähetorni...

Lehed