Uudised

17.10.2015

Maa-ameti eelinfo 43. nädalaks

Reedel, 23. oktoobril algaval Eesti Geoinformaatika Seltsi (ESTGIS) konverentsil teeb ettekande Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja Sulev Õitspuu. Ettekanne käsitleb peatselt lõppeva arendusprojekti "INSPIRE direktiivi elluviimine" » tulemusi. Projekti raames ajakohastati üle 17% Eesti...
13.10.2015

Aadressiandmete korrastamise alused täpsustusid

Neljapäeval, 8. oktoobril 2015 kehtestas Vabariigi Valitsus uue aadressiandmete süsteemi määruse », millega reguleeritakse nii aadresside määramist kui ka sellekohase infosüsteemi pidamist. Aadressiandmete süsteem (ADS ») loodi 2007. aastal selleks, et tagada ühtsed standardid aadressidele ja...
18.09.2015

Maa-ameti eelinfo 39. nädalaks

Teisipäeval, 22. septembril esineb Maa-ameti aadressiandmete osakonna juhataja Mall Kivisalu Stastikaameti korraldataval teabepäeval "Registripõhine rahvaloendus - tasakaal ootuste ja võimaluste vahel". Ettekanne kannab pealkirja "Eesti aadressiandmete kvaliteet" ja annab ülevaate sellest, kuidas...
15.09.2015

Kinnisvaraturu ülevaade: hoonestamata elamumaaga tehtud tehingute tippaeg oli aastatel 2006-2007

Maa-ameti kinnisvaraturu ülevaade keskendub seekord hoonestamata elamumaa tehingutele. Vaatluse all on tehingud alates 1997. aastast, selle aja jooksul on nii ostu-müügiaktiivsuses kui ka hinnatasemes toimunud ulatuslikud muutused. Enim tehti tehinguid 2006. aastal, hind kerkis aga kõigi aegade...
01.09.2015

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud "Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga" » avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning...
28.08.2015

Riik lihtsustab ettevõtlus- ja elamumaa võõrandamise korda kohalikele omavalitsustele

Riik lihtsustab ettevõtlus- ja elamumaa võõrandamise korda kohalikele omavalitsustele  Rahandusministeeriumi pressiteade 28.08.2015 Valitsus kiitis heaks riigihalduse ministri Arto Aasa ettepaneku lihtsustada ja kiirendada riigimaa andmist tsiviilkäibesse ning ettevõtluse ja...
16.07.2015

Maa-amet on täpsustanud Eesti haldusüksuste piire ja pindala

Maa-amet on viimastel aastatel tehtud aeropildistamise ja laserskaneerimise andmete abil täpsustanud Eesti haldus- ja asustusüksuste piire ja pindala. Võrreldes varasemaga on valdavalt tegu 1 protsendi piiresse jäävate muudatustega. "Kui seni oli käibel ligi 20 aastat tagasi paberkaartidel...
30.06.2015

Maa-amet alustab kinnisvaraturu ülevaadete koostamist

Maa-amet hakkab koostama ja avaldama kinnisvaraturu ülevaateid eesmärgiga pakkuda adekvaatset ning usaldusväärset informatsiooni kogu Eesti kinnisvaraturu erinevate sektorite hindade ning trendide osas. "Maa-amet valdab kõige täpsemat kinnisvaraturgu puudutavat teavet, ja seda nii üle-...
25.06.2015

Valmis maavarade koondbilanss 2014

Maa-ameti geoloogia osakonnal valmis Eesti maavarade koondbilanss 2014. aasta kohta. Peamiste andmetena on ära toodud maardlate ja mäeeraldiste varu seis aruandeaasta alguses ja lõpus ning varu muutused aasta jooksul. Seisuga 31.12.2014 oli keskkonnaregistri maardlate nimistus arvele võetud 898...
11.06.2015

Balti kinnisvaraturu ülevaade 2015

Koostöös Läti Maateenistuse ja Leedu Registrite Keskusega on koostatud Balti riikide kinnisvaraturu ingliskeelne ülevaade: Baltic Review 2015: Real Estate Markets of Estonia, Latvia and Lithuania.

Lehed