vapp

 

Dokumendiregister

Sisene dokumendiregistrisse, milles on dokumendid alates 01.05.2016

Sisene dokumendiregistrisse, milles on dokumendid kuni 30.04.2016

(Probleemide tekkimisel dokumendiregistri kasutamisel või registreerimisele kuuluvate avalike dokumentide kohta teabe saamiseks kontakteeruda telefonidel 665 0600 või 665 0682. Samuti võib kontakteeruda kasutades üldaadressi maaamet@maaamet.ee.)

Kinnitatud puhkuse- ja lähetusdokumendid on kättesaadavad Riigitöötaja portaali kaudu.

 
<- tagasi ^ üles
   
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee