Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Maade hindamine ja tehingud


Maa hindamine on menetlus (tegevuste kogum), mille tulemusena määratakse kindlaks maa väärtus tehingute teostamiseks, investeeringuteks, maksustamiseks, kompenseerimiseks ja maakorralduseks (planeeringuteks).

Maa hindamise eesmärgid on:

  • kogu Eestit katva objektiivsete kinnisvara tehinguandmete kättesaadavus maa ja kinnisvara administreerimiseks;
  • optimeeritud maa (kinnisvara) korralise hindamise süsteemi loomine ja selle pidev edasiarendamine nii, et hindamine muutuks pidevaks ja selle tulemused avalikkusele paremini kättesaadavaks.


Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna põhiülesanne on korraliste hindamiste läbiviimise korraldamine ja hindamistulemuste haldamine. Põhiülesande täitmisega kaasnevad järgmised ülesanded:

  • kinnisvara tehingute andmebaasi haldamine ja arendamine;
  • maa kvaliteedi ja hindamise kaardi pidamine;
  • maa (kinnisvara) hindajate kvalifikatsiooni tõstmine (ja hindamistulemuste kontrollsüsteemi arendamine);
  • avalikkuse informeerimine kinnisvaraturu olukorrast;
  • riigiasutuste nõustamine kinnisvaraalastes küsimustes.

Osakond lähtub oma ülesannete täitmisel Maa hindamise seadusest ja Maakatastriseadusest ning muudest maa hindamist reguleerivatest õigusaktidest.

Kinnisvara hindamisega seotud õigusakte:

Viiteid:  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee