Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Uudised

  Maa-amet alustab kinnisvaraturu ülevaadete koostamist
    30. juuni 2015 kell 11:00:00  
    Lisas: Agnes Jürgens  

Maa-amet hakkab koostama ja avaldama kinnisvaraturu ülevaateid eesmärgiga pakkuda adekvaatset ning usaldusväärset informatsiooni kogu Eesti kinnisvaraturu erinevate sektorite hindade ning trendide osas.

"Maa-amet valdab kõige täpsemat kinnisvaraturgu puudutavat teavet, ja seda nii üle-eestiliselt kui ka kõigi kinnisvaraturu sektorite kohta," ütles ameti peadirektor Tambet Tiits. "Oma ülevaadetega soovime ennekõike abiks olla kodanikele, kes otsuste tegemisel või mõnel muul põhjusel vajavad sellekohast informatsiooni; kuid ka riigiasutustele, omavalitsustele, kinnisvaraarendajatele ja kõigile teistele, kel vähegi selle valdkonnaga puutumust."

Maa-ameti ülevaated käsitlevad ligi paarikümneaastast ajajärku ehk vaatleme nii viimaste aastate tehinguid kui ka neid, mis tehtud enne viimast maa korralist hindamist (2001). Võtame aluseks Maa-ameti tehingute andmebaasist pärit statistika, keskendudes seejuures vaid vabaturu tehingutele. Arvestame analüüsides mediaanhindasid, mis aitab vältida ekstreemsete hindade mõju väärtustele.

Esimene ülevaade keskendub haritava maa hinna- ning tehingudünaamikale alates aastast 1997 ning toob välja tegurid, mis mõjutavad haritava maa väärtust. Mediaanhinnad ja hinnamuutused on antud maakondade kaupa. (Vt "Haritava maa turuülevaade".)

Nii haritava maaga tehtavate tehingute arvus kui ka hinnatasemetes on toimunud ulatuslikud muutused võrreldes 2001. aasta maa korralise hindamise tulemustega. Senine üldine viimaste aastate trend näitab haritava maa hinna tõusu, mille suurus on piirkonniti erinev.

Haritava maa hindade kallinemine on seotud paljuski Euroopa Liidust saadavate põllumajandustoetustega. 2014. aasta andmete kohaselt jääb ligikaudu 90% haritava maaga tehtud tehingute hektari hinnad 1000-4000 € vahele.

Kinnisvaraturu ülevaated on Maa-ameti kodulehel.

Kinnisvaratehingute statistikat saab igaüks pärida Maa-ameti kodulehel asuvast päringukeskkonnast Kinnisvara hinnastatistika päring.

Lisainfo:
Agnes Jürgens, Maa-ameti avalike suhete nõunik, Agnes.Jurgens@maaamet.ee


  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee