Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Uudised

  Aadressiandmete korrastamise alused täpsustusid
    13. oktoober 2015 kell 09:25:25  
    Lisas: Agnes Jürgens  

Neljapäeval, 8. oktoobril 2015 kehtestas Vabariigi Valitsus uue aadressiandmete süsteemi määruse, millega reguleeritakse nii aadresside määramist kui ka sellekohase infosüsteemi pidamist.

Aadressiandmete süsteem (ADS) loodi 2007. aastal selleks, et tagada ühtsed standardid aadressidele ja aadressiandmete töötlemisele. Koha-aadresside määrajad on ruumiandmete seaduse kohaselt kohalikud omavalitsused. Uus määrus abistab neid juhiste ja näidetega selle kohta, kuidas koha-aadressi määrata. Võrreldes senikehtinud määrusega on muudatused seotud ennekõike aadressiandmete infosüsteemi pidamisega, andes selgemad juhised andmete esitajatele ja andmekogude koostalitlusvõime tagamiseks.

Aadressidega puutub kokku iga inimene ja seega on vajalik, et need on määratud ühtsete reeglite järgi ja kergesti kasutatavad. Määrus loob selleks eeldused ja tagab, et korrastatud aadressiandmed on erinevates registrites kooskasutatavad. Ühtlasi toetavad korras aadressid kaasaegse registripõhise rahva ja eluruumide loenduse läbiviimist, mis Eestis on kavas 2021. aastal.

Kohalikele omavalitsustele aadressiandmete korrastamise hõlbustamiseks loodud aadressiandmete infosüsteem koos menetlusrakendusega valmis Maa-ameti eestvõttel 2011. aastal. ADS-i infosüsteem võimaldab aadressiandmeid kiirelt leida, väljastada ning selle kaudu saavad andmeid kasutada nii riigi kui ka erasektori registrid.

Valitsus eraldas 2014. aastal 18. detsembril oma korraldusega kohalikele omavalitsustele ja maa-ametile aadressiandmete korrastamiseks umbes 1,5 miljonit eurot, mida saab kasutada 2016. aasta lõpuni.

Lisainfo:
Mall Kivisalu, Maa-ameti aadressiandmete osakonna juhataja, Mall.Kivisalu@maaamet.ee
Agnes Jürgens, Maa-ameti avalike suhete nõunik, Agnes.Jurgens@maaamet.ee, 514 8627


  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee