Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Uudised

  28 omavalitsust on reforminud vähemalt 99 protsenti maast
    13. detsember 2015 kell 10:14:04  
    Lisas: Agnes Jürgens  

Maa-ameti andmetel on vähemalt 99 protsenti pindalast maakatastrisse kantud 28 kohalikul omavalitsusel. 52 omavalitsust on jõudnud reformida vähemalt 98 protsenti oma pindalast.

Kõige kaugemale on maareformiga jõudnud Viljandimaa Kõpu vald, kus registrisse on kantud 99,9 protsenti valla territooriumist. Reformimata maad on seal veel vaid umbes 40 ha - pooleli on mõned maa riigi omandisse jätmise menetlused ja töös on ka valla teede aluste maade vormistamine.

Kõige aeglasemalt on maareformi läbi viinud Kiviõli ja Kohtla-Järve linn, kus maakatastrisse on kantud alla 60 protsendi pindalast.

Kokku on 30. novembri 2015 seisuga jõudnud enamik omavalitsusi maareformiga lõpusirgele. Katastrisse on kantud 97,2 protsenti maast ehk moodustatud on 661 385 katastriüksust kogupindalaga 4 223 877 hektarit. Sellest valdav osa ehk ligi 60 protsenti kuulub eraomanikele, ligi 40 protsenti riigile ja 1 protsent omavalitsustele.

Reformida on jäänud veel 122 941 hektarit ehk 2,8 protsenti maismaast.


Andmed seisuga 30.11.2015. Allikas: Maa-amet

Tabelis on omavalitsused, kus seisuga 30.10.2015 on katastrisse kanda veel kuni 1% kogupindalast.

Maakond Omavalitsus Omavalitsuse pindala (ha) Katastriüksuste arv

Katastriüksuse pindala (ha)

Katastrisse kantud
maa (%)
Viljandi Kõpu 25 893 1003 25 853,5 99,9
Jõgeva Pala 15 664 1852 15 621,7 99,7
Pärnu Surju 35 720 1449 35 611,1 99,7
Harju Raasiku 15 896 3576 15 819,2 99,5
Jõgeva Põltsmaa v 41 671 3785 41 472,4 99,5
Lääne Lihula 37 532 3328 37 333,4 99,5
Lääne-Viru Haljala 18 197 2327 18 078,4 99,4
Lääne-Viru Laekvere 35 211 2685 35 014,5 99,4
Järva Väätsa 19 512 1676 19 373,4 99,3
Lääne-Viru Vinni 48 773 4887 48 433,4 99,3
Lääne-Viru Viru-Nigula 23 504 2297 23 344,6 99,3
Pärnu Paikuse 17 547 2274 17 426,8 99,3
Saare Kihelkonna 24 775 3063 24 572,1 99,2
Jõgeva Pajusi 23 249 1889 23 041,2 99,1
Järva Paide v 30 061 3150 29 787,1 99,1
Põlva Ahja 7212 1189 7 143,8 99,1
Rapla Kaiu 26 107 1864 25 880,3 99,1
Rapla Vigala 26 968 2543 26 731,4 99,1
Valga Helme 31 282 2243 30 999,5 99,1
Valga Õru 10 462 721 10 362,8 99,1
Järva Järva-Jaani 12 672 1881 12 545,4 99
Lääne Martna 27 060 1995 26 783,8 99
Lääne-Viru Väike-Maarja 45 776 4903 45 337,0 99
Pärnu Vändra 64 224 3795 63 566,8 99

Kogu statistika maareformi kohta leiab kodulehelt aadressil http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Maakatastri-andmed/Katastriuksuste-statistika-p506.html

Maareformi lõpuspurt

Valdav osa maast on küll reformitud, kuid paraku on tõsi seegi, et just lõppu on jäänud keerulisemad juhtumid. Tuleb teha kindlaks ehitiste omanikke, algatada pärimismenetlusi, lahendada vaidlusi ja viia läbi erinevaid toiminguid selleks, et maale tekiks omanik.

Maareformi toimingute lõpetamiseks on sätestatud mitmed tähtajad. Enamik nendest kehtestati 2013. aasta märtsis maareformi seaduse muudatusega. Näiteks on omavalitsustel kohustus hiljemalt 2015. aasta 31. detsembriks koostada ehitiste teenindamiseks vajaliku maa piiride kulgemise ettepanek ja hiljemalt 2016. aasta 30. juuniks esitada taotlused maade munitsipaalomandisse saamiseks.

Maa tagastamise menetlustes tehtavate toimingute tähtaega võivad omavalitsused pikendada kuni 30. juunini 2016. Praeguse seisuga on veel lõpetamata üle 500 võõrandatud vara tagastamise või kompenseerimise toimiku. Kui maa tagastamisest huvitatud isikud ei ole selleks ajaks vajalikke toiminguid teinud, siis toimik suletakse ja maa jääbki tagastamata.

Maavalitsustel ja Maa-ametil tuleb maade munitsipaliseerimiseks esitatud taotluste puhul ja hoonestusõiguse seadmise ning ribade erastamise menetlustes selgitada välja riigi võimalikud huvid. Ka jätkub riigi maareservi moodustamine.

Seega on paljudel valdadel-linnadel, maavalitsustel ja Maa-ametil maareformi lõpetamisega veel üksjagu tegemist. Kuid panustada tuleb ka omanikel, näiteks neil, kellele kuuluvate ehitiste alune maa on veel reformimata - neil tuleb võtta kontakti omavalitsusega, esitada nõutavad dokumendid ja teha teisi vajalikke toiminguid.

Mis on tehtud, mis on teha jäänud?

  • Maareform käivitus 1991. aastal, reformi läbiviijad on kohalikud omavalitsused ja maavalitsused.
  • Maakatastrisse on kantud 661 385 katastriüksust kogupindalaga 4 223 877 hektarit.
  • Sellest eraomandis on 2 240 069 ha, riigi omandis 1 685 940, munitsipaalomandis 43 499.
  • Reformimata on veel 2,8 protsenti ehk 122 941 hektarit.
  • Maareform riigimaade osas peab olema lõpetatud 2017. aasta 31. detsembriks.
  • Andmed seisuga 30.11.2015.

Allikas: Maa-amet

Lisainfo:
Maire Salu, Maa-ameti maareformi osakonna juhataja, Maire.Salu@maaamet.ee
Agnes Jürgens, Maa-ameti avalike suhete nõunik, 514 8627, Agnes.Jurgens@maaamet.ee


  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee