Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Uudised

  Maa-ameti veebilehe ja geoportaali kasutatavus suureneb
    17. detsember 2015 kell 16:24:00  
    Lisas: Agnes Jürgens  

Maa-ameti veebileht ja geoportaal on keskkonnavaldkonnas jätkuvalt enamkasutatavateks portaalideks, mis on pälvinud ka ettevõtjate poolehoiu.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel ettevõtjate seas läbiviidud uuring näitas, et Maa-ameti portaalide kõige tihedamad külastajad on põllumajanduse/metsanduse valdkonna esindajad. Võrreldes kaks aastat tagasi tehtud uuringu tulemustega on ettevõtjate külastatavus ja rahulolu nende portaalidega suurenenud (vt jooniseid).


Joonised uuringu aruandest.

Kokkuvõtteks tõdetakse uuringus, et ettevõtjad on rahul enamuse riigi poolt pakutavate e-teenustega. Kõikides valdkondades on teenuste kasutamine kahe aastaga suurenenud ning enamasti ka rahulolu paranenud.

Uuringu viis Turu-uuringute AS ettevõtjate seas läbi 8.-30. septembrini 2015 eesmärgiga saada ülevaade riigi pakutavate avalike e-teenuste kasutamisest aastatel 2013 ja 2014.

Uuringut rahastati Euroopa Liidu struktuurifondide tehnilisest abist.

Vaata
ETTEVÕTJATE RAHULOLU RIIGI POOLT PAKUTAVATE AVALIKE E-TEENUSTEGA 2014

Lisainfo:
Agnes Jürgens, Maa-ameti avalike suhete nõunik, Agnes.Jurgens@maaamet.ee


  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee