Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Uudised

  Valmis 2017. aasta digitaalne Eesti põhikaart
    23. jaanuar 2017 kell 13:00:00  
    Lisas: Tanel Hurt  

Maa-ametil valmis 2017. aasta digitaalne Eesti põhikaart, mis on nähtav Maa-ameti geoportaalis ja kasutatav avaliku WMS teenuse kaudu. Põhikaart luuakse Eesti topograafia andmekogu (ETAK) ruumiandmete põhjal kogu Eesti ulatuses iga aasta alguse seisuga tervikuna uuesti ning avaliku sektori asutused kasutavad seda järgneva aasta jooksul otsuste tegemisel.

Allolev joonis illustreerib ETAK andmebaasis olevate hoonete, teede ning veekogude ruumiobjekte, mille geomeetriat on viimase aasta jooksul muudetud. Kollase värviga on välja toodud piirkonnad, mille piires kontrolliti üle ja vajadusel uuendati kõikide ETAK nähtusklasside ruumiobjektid.

2017.a. põhikaardi aluseks on ETAK väljavõte seisuga 22. detsember 2016.

Eesti põhikaart on kõige detailsem (mõõtkavatäpsus 1:5 000 - 1:10 000) kogu Eesti territooriumi kattev kaart, mida aluskaardina kasutab oma töös Eesti avalik sektor.


  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee