Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Uudised

  Muutub maa munitsipaalomandisse andmise kord
    26. jaanuar 2017 kell 13:43:51  
    Lisas: Webmaster  

Neljapäeval, 19. jaanuaril kiitis Vabariigi Valitsus heaks määruse "Maa munitsipaalomandisse andmise kord" muutmise.

Määruse muutmise eesmärk on kiirendada maade munitsipaalomandisse andmise menetlust ja vähendada Vabariigi Valitsuse halduskoormust. Muudatuste jõustumisest alates otsustab tähtaegselt esitatud kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maa munitsipaalomandisse andmise keskkonnaminister. Seni kehtinud regulatsiooni kohaselt viis Vabariigi Valitsuse otsustamisel olevate maade munitsipaalomandisse andmise menetluse läbi Keskkonnaministeerium ja otsuse eelnõu valmistas ette keskkonnaminister. Seejärel liikus ettevalmistatud otsuse eelnõu Riigikantseleile, kes samuti viis läbi menetluse otsuse eelnõu osas. Selline mitmetasandiline ühe taotluse menetlemine ei kanna maareformi kiire lõpuleviimise eesmärki.

Lisaks pikendati menetluse läbiviimise ajalist kestvust kolmelt kuult kuuele kuule, millega antakse maavanematele ja keskkonnaministrile täiendav aeg nõuetekohase taotlusealusel otsuse vastuvõtmiseks.

Määrus jõustub 27. jaanuaril 2017. a.

Eelnõu teksti ja seletuskirja leiab Eelnõude infosüsteemist.

Lisainfo:
Maire Salu, Maa-ameti maareformi osakonna juhataja, Maire.Salu@maaamet.ee


  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee