Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Uudised

  Valitsus toetab maareformi kiiremat lõpetamist
    27. jaanuar 2017 kell 09:09:09  
    Lisas: Webmaster  

Eilsel kabinetinõupidamisel toetas valitsus keskkonnaminister Marko Pomerantsi ettepanekuid maareformi lõpetamise kiirendamiseks ning kinnitas riigimaa reservina säilitamise põhimõtted. Valitsus kiitis põhimõtteliselt heaks ühe miljoni euro eraldamise Maa-ametile vajalikeks IT-investeeringuteks ja muudeks reformi lõpetamisega seotud kuludeks.

Peaminister Jüri Ratase hinnangul aitab kabinetinõupidamise kokkulepe lõpetada väga pika protsessi: "Viime lõpule 25 aastat kestnud reformi maa õigussuhete selgitamiseks. Kabinetinõupidamisel otsustasime astuda mitmeid vajalikke samme maareformiga soovitud tulemusteni jõudmiseks, sest see protsess on selgelt liiga pikale veninud."

Praegu on seatud eesmärk viia maareform lõpule 2019. aastal, kuid toimingud on jäänud venima. "Tänaseks on 98 protsenti Eesti maismaast reformitud, aga viimaste maaüksustega on jäänud protsess õiguslike probleemide või asjaosaliste huvi puuduse tõttu venima ja on selge, et tänaste ressursside ja tempo juures tähtajaks valmis ei saaks," nentis keskkonnaminister Marko Pomerants.

Pomerantsi ettepanekute kohaselt aitab maareformi lõpule viia infotehnoloogiliste võimaluste ära kasutamine, seal hulgas e-katastri ja reservmaade infosüsteemi arendamine, kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste nõustamine ja koolitamine, lõpetamata menetluste riigi tasandile koondamine ning lõpetamata maareformi toimingute rahastamine omandireformi reservfondist.

Infosüsteemide arendamiseks ja täiendava nõustamise korraldamiseks on maa-ameti hinnangul vaja ligikaudu 1 miljon eurot, mille eraldamise valitsus täna põhimõtteliselt heaks kiitis.

Keskkonnaministeerium taotleb raha Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist.


  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee