Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Uudised

  Maa-ameti eelinfo 9. nädalaks
    23. veebruar 2017 kell 09:08:09  
    Lisas: Webmaster  

Kolmapäeval, 1. märtsil algusega kell 13.30 Kohtla-Järvel TTÜ Virumaa kolledži Põlevkivi kompetentsikeskuses toimuval seminaril "Altkaevandatud ala uuringud ja kaardirakendus" teeb Maa-ameti geoloogia osakonna juhataja Reet Roosalu ettekande "Altkaevandatud alad ja muud geoloogilised andmed Maa-ameti geoportaalis".

Seminaril tutvustatakse andmeid, mille on 2015. aastal koostanud Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel töö "Põlevkivi altkaevandatud alade planšettide digitaliseerimine ja stabiilsushinnangu andmine" raames. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas ka põlevkivi altkaevandatud alade andmete avalikustamist Maa-ameti maardlate kaardirakenduses. Reet Roosalu ettekanne võtab lisaks altkaevandatud aladele vaatluse alla ka muud andmed, mis on maardlate kaardirakenduses, samuti ehitusgeoloogia e-teenuses ja geoloogilise kaardi rakenduses. Seminarile on oodatud kohalike omavalitsuste ehituse ja planeerimise valdkonna spetsialistid ja teised huvilised, kes oma tegevuses puutuvad kokku altkaevandatud aladega.

Lisainfo:
Reet Roosalu, Maa-ameti geoloogia osakonna juhataja, Reet.Roosalu@maaamet.ee

Reedel, 3. märtsil algusega kell 14.00 toimub Maa-ametis kaugseire nõukogu istung. Nõukogus tulevad arutusele järgmised teemad:

  • Maa kaugseire programmi Copernicus tuumikteenuste kasutamine Eestis;
  • Copernicuse infopäeva korraldamine Maa-ametis septembri lõpus või oktoobri alguses;
  • Maa-ameti juurde loodava kaugseireandmete keskuse ESTHub arengud;
  • Läänemere-äärsete riikide koostöö kaugseire valdkonnas;
  • kaugseire pilootprojektide arengud;
  • eraettevõtluse kaasamine kaugseire nõukogu tegevustesse;
  • uue andmevahetusplatvormi DIAS ülevaade;
  • Eesti eesistumisega seoses sügisel toimuvatest kosmosevaldkonna üritustest.

Kaugseire nõukogu on moodustatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures tegutseva kosmoseasjade nõukogu juurde. Kaugseire nõukogu eesmärgiks on kaugseire valdkonna arengute koordineerimine, võttes seejuures arvesse Eesti ettevõtjate ja teadusasutuste kaugseirealast potentsiaali ning kasutades ära Euroopa Liidu initsiatiividest tekkivaid võimalusi. Maa-ametist kuulub kaugseire nõukogusse Ants Vain.

Lisainfo:

Ants Vain, Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist, ants.vain@maaamet.ee

Reedel, 3. märtsil Pärnus toimuval Eesti Geodeetide Ühingu 2017. aasta kevadkonverentsil esinevad teiste hulgas ka Maa-ameti töötajad. Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits edastab Maa-ameti tervitussõnad ja uudised. Õigusosakonna juhataja Triin Rennu räägib Rail Balticust ja maakorraldusest, aadressiandmete osakonna juhataja Mall Kivisalu kõneleb aadressiandmete süsteemist, maamõõtja rollist aadressiandmete kontekstis, haldusreformist ja tulevikuplaanidest ning geodeesia osakonna juhataja Karin Kollo ettekande teemaks on kõrgussüsteem. Vt konverentsi kava

 


  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee