Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Uudised

  Maainfo teenuse kaardirakenduse uuendused
    9. aprill 2010 kell 17:36:32  
    Lisas: Sulev Õitspuu  

Maainfo teenuse kaardirakendusel on nüüdsest aluskaardi valiku nupureas viis nuppu: Hübriid, ortofoto, kaart, põhikaart ja reljeef.


Kui kahe esimese valiku korral muudatusi kaardi osas ei ole, siis "Kaart" valiku korral kuvatakse nüüd mõõtkavast 1:24 000 allapoole Eesti Topograafilise Andmekogu andmete baasil genereeritud vektorkaati.

"Põhikaart" valik on kuni mõõtkavani 1:24000 sama, mis "Kaart" valiku korral, sellest suuremate mõõtkavade korral on nupule "Kaardikihtide valik ja legend" klõpsates võimalik aluskaardiks valida ka mustvalget või värvilist Eesti 1:10 000 rasteriseeritud põhikaarti.

"Reljeef" valiku korral kuvatakse nendele aladele, kus kõrgusandmed on olemas, kaardi taustal kõrguse hallvarjutust. Lisandunud on ka kõrguse kuvamine ja selle pärimise võimalus aladel, kus kõrgusandmed on olemas. Kõrguse teadasaamiseks on vaja kursor kaardil päritava koha peal seisma jätta ja hetke pärast kuvatakse kõrgusarv koordinaatpaneelile. Kõrgusinfot saab pärida ka klõpsates nupule "Ava koordinaatide paneel":

Tegevusnuppude hulka on lisandunud nupp "Rullkaart", mis võimaldab reljeefi hallvarjutust kuvada ka teiste aluskaartide peale. Nii on mugavasti võimalik vaadata huvipakkuvat kohta nt hübriidil või põhikaardil ja libistada rullkaardiga sinna peale reljeefvarjutus:  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee