Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Uudised

  Valminud on otsinguliides, mis hõlbustab planeeringute leidmist
    5. august 2013 kell 16:37:56  
    Lisas: Agnes Jürgens  

Maa-ameti geoportaali planeeringute kaardirakendus  on sisestatud koordineeritud kaardipiltidena kõik maakonnaplaneeringute ja üldplaneeringute joonised, mis on olnud maavalitsuste, kohalike omavalitsuste ja konsultantide avalikelt kodulehtedelt allalaetavana leitavad. Soovitud planeeringu kiiremaks leidmiseks ja selle X-GISi kaardirakenduses kuvamiseks on valminud lihtne otsinguliides: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver/Planeeringute-otsing-p450.html

Planeeringuid saab otsida ka otse X-GISi planeeringute rakendusest, kust leiab põhiinfot planeeringute kohta, viiteid algallikale ja tingmärkidele: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=MA15A&user_id=at

Maa-amet tegi planeeringute kaardirakenduse kõigile huvilistele kättesaadavaks selle aasta alguses. Kaardirakendusse on koondatud üld-, maakonna- ja teemaplaneeringu kaardimaterjal, kokku 436 planeeringu põhijoonist, 446 asulate väljavõtet; lisaks temaatilisi jooniseid nagu looduskeskkond (46), piirangud ja kitsendused (51) ning tehnovõrgud (42). Andmebaas täieneb pidevalt.

Planeeringute kaardirakendus võimaldab maaomanikel, arendajatel, planeerijatel, omavalitsuste töötajatel jt saada ülevaate nii kohalikest kui ka üle-eestilistest planeeringutest. Maa-amet osaleb planeeringumenetlustes riigi ehk suurima maaomaniku huvide esindajana, menetledes umbes 400 planeeringut aastas.

Lisainfo:
Eduard Pukkonen
Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja, 675 0864, Eduard.Pukkonen@maaamet.ee

Pildil näide teemaplaneeringu otsingust otsisõnaga "maantee".


  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee