Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Uudised

  Ministeerium: ajaloolisi kohanimesid ei tohi meelevaldselt muuta
    27. august 2013 kell 14:45:05  
    Lisas: Agnes Jürgens  

 
Haridus- ja Teadusministeerium: Ei Eesti Keele Instituut ega Maa-amet pole soovinud ega plaaninud ajaloolisi kohanimesid muutma hakata. Ilma kohaliku omavalitsuse ettepaneku ja kohaliku kogukonna nõusolekuta polegi seda võimalik teha. Haridus- ja Teadusministeerium toetab head praktikat, kus kohalikud nimed ja nende muutmine on kohaliku tasandi otsus.
  
HTM keeleosakonna juhataja Piret Kärtneri sõnul on hädavajalik, et inimeste arvamust võetaks kuulda. "Iga üksikjuhtumit tuleb käsitleda eraldi. Otsused, kui neid ka tehakse, peavad olema mõistlikud ja arvestama nii ajaloolist tausta, eesti keelt kui ka elanike tahet." 
  
Kohanimeseaduse eesmärk on ajalooliste kohanimede kaitsmine. 
 
Maa-amet: Kohanimemääraja ja muutja on kohalik omavalitsus, kes vastutab ka nime nõuetele vastavuse eest. Ajakirjanduses märgitud 30 000 kohanime puhul oligi valdavalt tegu nimedega, millest teavitati omavalitsusi, sest nendes nimedes vajasid korrastamist ennekõike tehnilist laadi õigekirjavead (suur- ja väiketäht, side- ja mõttekriips, võõrtähtede ja numbrite kasutus, kokku- ja lahku kirjutamine; täht- ja numberlisandite, võõrkeelsete nimede kasutamine jmt). Ka kuulub selle 30 000 nime hulka palju tehnilisi objekte, näiteks teede, mastide, alajaamade nimedega, mille kirjutamisel esineb samuti eespool toodud probleeme.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee