Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Uudised

  Maa-ameti geoloogia kaardirakenduse andmed on nüüdsest kättesaadavad WMS teenuse kaudu
    31. jaanuar 2014 kell 14:28:22  
    Lisas: Ivo Sibul  

Maa-ameti geoloogia kaardirakendusse lisandus informatsiooni nelja baaskaardi lehe - Pakri, Keila, Väike-Maarja ja Võru - kohta. Kogu rakenduse andmestik on nüüdsest kättesaadav ka WMS teenuse kaudu.

Eesti Geoloogiakeskus hakkas riiki kompleksselt (mõõtkavas 1:50 000) kaardistama juba 1980. aastatel ja töö jätkub tänaseni. Maa-amet korraldab riiklikku tellimust, arendab kaardistusjuhendit, kontrollib kaartide kvaliteeti ning teeb need kõikidele soovijatele kergesti kättesaadavaks. Alates 2014. aastast on GIS tarkvara kasutajatel võimalik geoloogilist baaskaarti kasutada WMS teenuse kaudu: http://kaart.maaamet.ee/wms/geoloogia?

2013. aastal lõpetati Pakri kaardilehe geoloogiline kaardistamine. Teostati akvatooriumi uuringuid, valmisid gravitatsioonijõu anomaaliate, aeromagnetiliste anomaaliate, pinnakatte geoloogia, geomorfoloogia, maavarade, hüdrogeoloogia ja põhjavee kaitstuse teemakaardid. Geoportaali on lisatud Pakri kaardilehe geoloogiat kirjeldav seletuskiri. Kaardistamine jätkus Võru lehel, kus valmisid pinnakatte paksuse ja geomorfoloogia teemakaardid. Keila lehel koguti faktilist materjali nii kameraaltöö kui ka välitöö käigus, valmisid  gravitatsioonijõu anomaaliate, aeromagnetiliste anomaaliate, aluspõhja reljeefi ja aluspõhja geoloogia teemakaardid. Alustati Väike-Maarja lehe digitaalsete kaartide koostamist faktilise materjali kogumisega. 2014. aasta lõpuks lisandub uut informatsiooni Keila lehele.

Mõõtkavas 1:50 000 koostatud digitaalsed geoloogilised kaardiandmed katavad osaliselt või täielikult 28 baaskaardi lehte. Kaardid on rasterformaadis vaadeldavad ja trükitavad geoloogia kaardirakenduses. Masinloetavate vektorfailide saamiseks tuleb esitada kirjalik sooviavaldus.

Geoloogilise baaskaardi andmed on aluseks maavarade kasutuselevõtu, loodus- ja põhjaveekaitse, veevarustuse, heitveeärastuse, jäätmekorralduse ja ehitiste planeerimisel ning keskkonnamõju hindamisel.

Lisainfo:
Reet Roosalu, Maa-ameti geoloogia osakonna juhataja, 665 0670, Reet.Roosalu@maaamet.ee


  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee