Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Maakataster

Maakataster on riigi põhiregister. Maakataster lähtub oma tegevuses Maakatastriseaduses sätestatud eesmärkidest ja ülesannetest. Maakatastri pidamise eesmärk on maa väärtust, maa looduslikku seisundit ja maa kasutamist kajastava informatsiooni kogumine, säilitamine ja avalikkusele kättesaadavuse tagamine. Maakatastri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium ja volitatud töötleja ehk katastripidaja Maa-amet. Katastripidaja ülesandeks on katastriüksuste registreerimine, maakasutusõiguste ja seadusjärgsete kitsenduste registreerimine ning maa hindamiseks vajalike andmete kogumine ja töötlemine.

"Maakatastriseaduse" § 6 lõike 4 kohaselt on katastri ametlikeks väljavõteteks katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud õiend maaüksuse registreerimise kohta maakatastris, mis peab sisaldama katastriüksuse katastritunnust, sihtotstarvet, asukohta, pindala ja katastriüksuse moodustamise õiguslikku alust, ning katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud koopia katastriüksuse plaanist või katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud väljavõte kaartidest. Vastavalt "Maakatastriseaduse" § 7 lõikele 2 ja "Riigilõivuseaduse" § 137 on katastri ametlikud väljavõtted maksustatud riigilõivuga.

Maakatastris registreeritud katastriüksustega ja nende andmetega (s.h. ka nende asukohtadega) saab tutvuda geoportaali kaudu.

Viiteid:

[=]Maakatastri andmed
[=]Kitsenduste andmed
[=]Haldus- ja asustusjaotuse andmed
[=]Maakatastri statistika

[=]Maaomaniku meelespea
(Mis on katastriüksus, kuidas seda moodustatakse ja mida teha piirivaidluste korral.)

[=]Maaomaniku meelespea vene keeles

 

 

 


  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee