Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Rahvusvaheline koostöö

Maa-amet on EL INSPIRE initsiatiivi rahvuslik kontakt. INSPIRE direktiiv võeti vastu 2007. a ning selle eesmärgiks on luua üleeuroopaline ruumiandmete infrastruktuur, mis tagab kasutajatele integreeritud ruumiandmeteenused.
INSPIRE kohta lähemalt http://inspire.maaamet.ee/inspire

Geodeesia valdkonnas on Maa-amet samuti osalenud mitmetes rahvusvahelistes projektides (Euref, EUPOS, Struve-Tenneri meridiaanikaar jt).
Täpsemat informatsiooni nende kohta vt Geodeesia tegevusvaldkonnast http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=327
Maa-amet osaleb aktiivselt ka Põhjamaade Geodeesia Komisjoni töös.

Kahepoolselt on Maa-ametil olnud kõige pikaajalisem ja viljakam koostöö Soome Maamõõduameti ja Soome Geodeesia Instituudiga. Ka Läti ja Leedu kolleegidega toimub regulaarne informatsiooni ja kogemuste vahetus.  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee