Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Kartograafia

Maa-ameti kartograafia tegevusvaldkonna põhieesmärk on varustada ühiskonda ajakohaste üldriiklike topograafiliste andmete ja kaartidega.

Maa-ametis tegeleb kartograafia tegevusvaldkonnaga ruumiandmete osakond.

Ruumiandmete osakonna ülesanded on alljärgnevad:

 • Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmete ajakohastamise korraldamine ja teostamine;
 • Topograafiliste ruumiandmete ajakohastamine koostöös teiste teabevaldajatega ning topograafiliste andmete koostalitusvõime tagamine teiste riiklike andmekogudega;
 • ETAK  andmetel põhinevate kaarditoodete valmistamine;
 • Erinevatele mõõtkavadele vastavate standardtoodete arendus, vastavate juhendite ja spetsifikatsioonide koostamine;
 • Kaarditootmist käsitlevate lepingute ettevalmistamine ja haldamine;
 • Turu-uuringute läbiviimine topograafiliste kaartide tootmiseks;
 • Maa-ametis toodetud kaartide metaandmete pidamine;
 • Koostöö arendamine rahvusvaheliste organisatsioonidega kartograafia valdkonnas;
 • Valdkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks ettepanekute tegemine ning ameti tegevuses vajalike õigusaktide eelnõude koostamine.
 • Nii kartograafiliste paber- kui ka digiandmete (dokumentide ja arhivaalide) kogumine, hindamine, arhiveerimine, säilitamine ja turvamine ning nende andmete kättesaadavuse tagamine tarbijale.

Maa-ameti kartograafia arhiivi topograafiliste kaartide kogu sisaldab 7180 erinevat ajaloolist kaarti ajavahemikust 1946-1991. Vt Kartograafilised materjalid arhiivist

 

üles Üldriiklikud projektid

[=]Eesti Põhikaart
[=]Eesti Baaskaart
[=]Eesti Haldus- ja Asustusjaotus 2014
 

üles Rahvusvaheline koostöö ja projektid

Maa-amet on edendanud rahvusvahelist koostööd ameti loomise algusaastatest peale ning on pidanud seda tegevust enda jaoks ülimalt oluliseks. Kartograafia vallas osaleb Maa-amet aktiivselt:

 • rahvusvaheliste organisatsioonide töös. Maa-amet on Euroopa riikide rahvuslike kaardistusorganisatsioonide ühenduse EuroGeographics liige (www.eurogeographics.org);
 • rahvusvahelistes ühisprojektides, nagu EuroGeographics'i poolt kogu Euroopat katvate digitaalsete kaardiandmebaaside EuroGlobalMap (1:1 000 000), EuroRegionalMap (1:250 000) ja EuroBoundaryMap (1:100 000, administratiivpiirid) Eesti territooriumit katvate osade loomisel.


  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee