Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Geodeesia

Geodeesia osakond

Maa-ameti geodeesia osakond korraldab ja koordineerib riigi geodeetiliste võrkude rajamis- ja rekonstrueerimistöid ning kohalike geodeetiliste võrkude rajamise ja rekonstrueerimisega seotud töid, haldab geodeetilist süsteemi ja globaalse positsioneerimise püsijaamade võrku, peab geodeetiliste punktide andmekogu, tagab geodeetiliste andmete ja materjalide arhiveerimise ja levitamise ning teeb geodeetiliste tööde tehnilist kontrolli.

Geodeesia osakonna ülesanded:

 • koordineerib riigi geodeetilise süsteemi monitooringut ja riigi geodeetilise süsteemi täpsustamist ja ajakohastamist
 • koordineerib geodeetiliste võrkude rekonstrueerimist, rajamist või rajamise korraldamist
 • koordineerib globaalse positsioneerimise püsijaamade võrgu haldamist
 • koordineerib geodeetiliste tööde kooskõlastamist
 • peab geodeetiliste punktide andmekogu ja korraldab geodeetiliste andmete arhiveerimist ja levitamist
 • korraldab geodeetilise võrgu punktide haldamist ja arvestuse pidamist
 • koordineerib sihtotstarbeliste geodünaamiliste uuringute korraldamist
 • koordineerib geodeetiliste tööde metroloogilist kindlustamist
 • osaleb geodeesia valdkonna rahvusvahelises koostöös
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamine
 • vajalike spetsifikatsioonide ja juhendite väljatöötamine

Otseviited Maa-ameti geoportaali:  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee