Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Geodeetiliste märkide haldamine

Geodeetliste märkide haldamise ja riikliku kaitse korraldamise põhiülesanneteks on:

  • Info kogumine geodeetiliste märkide kahjustamise (rikkumine, hävitamine, omavoliline teisaldamine) kohta;
  • Geodeetiliste märkide kahjustamise tuvastamine ning vastavasisulise akti koostamine;
  • Abi osutamine väärteomenetluse läbiviijatele;
  • Kohalike omavalitsuste nõustamine geodeetiliste märkide kaitse korraldamisel;
  • Geodeetiliste märkide kaitsekohustuse teatise väljatöötamine ja praktikas rakendamine;
  • Detailplaneeringutega ettenähtud hoonestusaladel või kaevetööde piirkondadesse jäävate geodeetiliste märkide asukoha säilitamise või asendusmärgi paigaldamise tehniliste tingimuste kooskõlastamine.

Alates 2004. aastast teostatakse perioodiliselt geodeetiliste märkide ülevaatust. Nivelleerimisvõrgu märkide (reeperite) ülevaatus toimub kõrgusvõrgu rekonstrueerimise käigus.

Geodeetiliste märkide ülevaatuse andmed on kättesaadavad geodeetiliste punktide andmekogust:

Geodeetiliste punktide andmekogu

 

  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee