Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Maareformi statistika

Ülevaade

Maareformi statistika kajastub aastast 1993, mil alustati andmete registreerimist maaregistrisse (esimesed katastriüksused registreeriti siiski 1992. aasta detsembris).

Siin esitatakse aruanded nii aastate, kuude kui ka nädalate lõikes. Vastavates aruannetes on piirkondlike maakatastrite all välja toodud ka omandamisviisid (v.a nädala aruannetes).

NB! Maareformi statistika on kättesaadav kuni 31.12.2014 andmete kohta. Alates 01.01.2015 statistika on avaldatud Maa-ameti geoportaalis.

Registreeritud üksused  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee