Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Fotogramm-meetria osakond

Maa-ameti fotogramm-meetria valdkond:

  • korraldab aeropildistamist ja aerolaserskaneerimist;
  • teeb aeropildistamise ja kõrgusandmete järeltöötlust;
  • koostab ning ajakohastab ortofotokaarte ja kõrgusmudeleid;
  • arhiveerib digitaalseid aeropildistusmaterjale ja ortofotosid;
  • valmistab ette fotogramm-meetrilised materjalid riigihangete läbiviimiseks;
  • arendab fotogramm-meetria valdkonda ning töötab välja vajalikud spetsifikatsioonid ja tehnilised juhendid;
  • teeb ettepanekuid valdkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks ning osaleb ameti tegevuses vastavate õigusaktide eelnõude koostamisel;
  • täidab muid osakonnale pandud, kuid selles põhimääruses kajastamata, ühekordseid ülesandeid oma tegevusvaldkonna piires.

 


 

Aerofotode tegemisel kasutatakse digitaal-aerofotokaamerat Leica ADS100. Kõrgusinfo kogumiseks kasutatakse laserskannerit Leica ALS50-II. Seadmed on paigaldatud väikelennulike Cessna Grand Caravan 208B. Aeropiltide fotogramm-meetriliseks töötluseks on kasutusel digitaalsed stereotööjaamad. Tarkvaradest on kasutusel: XPro, Inertial Exlporer, ORIMA, Erdas IMAGINE, PRO600, Microstation, TerraSolid (TerraScan, TerraModeler, Terraphoto, TerraMatch) ArcGIS, LAStools.


Mis on aerolaserskaneerimine ehk lidarmõõdistus?
Loe artiklit "Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna ehk aerolaserskaneerimine Eestimaal"

ja vaata alljärgnevaid ettekandeid

Ettekanded Maa-ameti teabepäevalt värskete aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise andmete tutvustamiseks (3.05.2012)  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee