Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Katastriarhiiv

Katastripidaja poolt peetavas katastriarhiivis säilitatakse katastrikande tegemise aluseks olnud kandeavaldust ja selle juurde kuuluvaid dokumente, samuti maa kvaliteedi ning hindamisega seotud uuringumaterjale sh mullastikukaardi värvilist väljatrükki kilele mõõtkavas 1:10 000.

Katastriarhiivi peab Katastri registriosakonna Katastriarhiivi büroo, asukohaga Mustamäe tee 51 Tallinn.

Katastriandmetega tutvumine ja nendest väljavõtete saamine

Katastriandmetega võib tutvuda igaüks kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Vastavalt maakatastriseaduse § 6 lg 4 on katastri ametlikeks väljavõteteks katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud õiend maaüksuse registreerimise kohta maakatastris, mis peab sisaldama katastriüksuse katastritunnust, sihtotstarvet, asukohta, pindala ja katastriüksuse moodustamise õiguslikku alust, ning katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud koopia katastriüksuse plaanist või katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud väljavõte kaartidest.

Katastriarhiivi büroo klienditeenindus Tallinnas Mustamäe tee 51 on avatud
esmaspäevast neljapäevani 9.00-16.00
reedel 9.00-15.00
telefon 6650 658

Tellimusi katastriandmetega tutvumiseks või nendest väljavõtete saamiseks võib katastripidajale esitada kirja (aadress: Maa-amet, Mustamäe tee 51 10621 Tallinn) või elektronkirja (e-posti aadress: maaamet@maaamet.ee) või telefoni teel (vt Katastriarhiivi büroo kontaktandmed Maa-ameti kodulehelt) või esitades tellimuse vastuvõtuajal kohapeal.

Katastriandmetega tutvumisel, samuti väljavõtete tellimisel võib päringu aluseks olla katastriüksuse katastritunnus või aadressandmed.

Katastripidaja väljastab tellitud väljavõtted hiljemalt 15 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

Katastriandmetega on võimalik tutvuda katastripidaja poolt avalikustatud mahus Maa-ameti kodulehel (www.maaamet.ee) pakutavate avalike teenuste vahendusel

Tasu väljavõtete eest

Riigilõivuseaduse § 137 lg1 ja lg2 alusel tasutakse maakatastri kinnitatud väljavõtte (s.o. katastriõiend ja katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud koopia katastriüksuse plaanist või katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud väljavõte kaartidest) väljastamise eest riigilõivu:

 • maaregistri kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 3 eurot iga lehekülje eest;
 • katastriüksuse plaani kinnitatud koopia või katastri kaartide kinnitatud väljavõtte väljastamisel:
  • iga formaadis A4 lehekülje eest 4 €
  • iga formaadis A3 lehekülje eest 6 €
  • suurema kui formaadis A3 väljavõtte puhul 16 € iga ruutmeetri eest.
 • Informatsiooniks:
  Katastriüksusel asuvate kitsendust põhjustavate objektide kohta saab täpsemat infot Maa-ameti geoportaalist.

Kinnitamata väljavõtete (s.o. katastriüksuse plaani ja piiriprotokolli) eest tasu võtmisel lähtutakse Avaliku teabe seaduse § 25 lõikest 2, s.o. paberkandjal koopiate valmistamise eest tasub teabenõudja kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest alates 21. leheküljest.

 


  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee