Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Kohanimeregister (KNR)

Riiklik kohanimeregister on riiklik register, mille pidamise eesmärk on teabe kogumine ja registreerimine Eesti kohanimede kohta, selle töötlemine ja säilitamine ning kasutajatele kättesaadavaks tegemine.

Kohanimeregister on asutatud Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1998. a määrusega nr 267 kui riikliku kartograafilise andmebaasi kohanimistu. Kohanimeregistri põhimäärus on kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt 02.07.2015 (määrus nr 73).

Maa-amet on alates 1. juulist  2008. a riikliku kohanimeregistri volitatud töötleja.

Kohanimeregistri vastutav töötleja on Rahandusministeerium.

ava knr kaardirakendus ava knr päringuteenus

Kui keegi soovib pöörduda URL-iga, teades KNR objekti ID-d, siis saab pöörduda näiteks nii:

Kaardile saab ka otse pöörduda:

Teades nimeobjekti ID väärtust on võimalik lingiga pöördudes ka kuvada antud nimeobjekti kaardil. Kaardil kuvatakse nimeobjekti tunnuspunkti lipukesega.

Näites 1 tunnuspunkt:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=ADS4&user_id=at&searchid=FADS0802_O&ID=100213407

Kui soovite kohanimeregistrile andmeid esitada, palun saatke need järgmistel aadressidel:

 1. Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakond
  Endla 13
  10122 Tallinn
  või E-post: Kadri Teller-Sepp, kontakttelefon: 611 3077
 2. Kohanimede menetlemisega seotud igapäevased küsimused:
  Maa-ameti aadressiandmete osakond, kohanimeregister
  Mustamäe tee 51
  10621 Tallinn
  või e-post: kohanimeregister@fin.ee, kontakttelefon: 66 50766

Vaata lisamaterjale GeoportaalistÜldinfo ja kontaktid  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee