Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Maa-amet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kes teostab täidesaatvat riigivõimu ja riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Töö käigus satub ametisse isikuandmeid, sh tundlikku ja eraelulist teavet. Isikuandmete kaitse seadusest lähtuvalt töötleb Maa-amet andmeid vaid sellises ulatuses, mis on vajalik talle pandud avalike ülesannete täitmiseks.

Alljärgnevalt anname ülevaate selle kohta, kuidas me Maa-ametis isikuandmeid hoiame. Need selgitused ei puuduta juriidiliste isikute andmeid. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel, millele Maa-ameti võrgulehel viidatakse (välislingid).

Avades allolevaid linke, näete, kuidas Maa-amet erinevates menetlustes teie isikuandmeid hoiab (töötleb):  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee